Warunki mieszkaniowe - Archiwum

Choroby związane z mieszkaniem cz. 15

Sprawie tej w ciągu ostatniego ćwierćwiecza poświęcili liczni autorowie zagraniczni, przeważnie francuscy i niemieccy, gruntowne studia, oparte na wszechstronnych badaniach mieszkań i zestawieniach statystycznych, dotyczących śmiertelności z gruźlicy w związku z zakażeniem wewnątrz mieszkaniowym. Nie mogę tutaj nawet pobieżnie przytaczać licznych prac, wykonanych przeważnie na podstawie badań w Paryżu przez Marie-Davy’ego i Jauillerata, przez Biggsa […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 14

Wszelako istnieje jedno, bardzo ciężkie i częste cierpienie, na które zapada przeważnie ludność proletariacka, tj. suchoty czyli gruźlica płucna, o której z wielkim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że jest ściśle związana z ciasnym, przeludnionym i niehigienicznym mieszkaniem; z wielką też słusznością wyrzekł słynny badacz niemiecki, Robert Koch, że suchoty płucne jest to choroba mieszkaniowa w najściślejszym […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 13

W przeciwieństwie do tego zanotowano, że w dzielnicach, mających mieszkania dobre, liczba zapadnięć, występujących również przeważnie wśród Żydów, była o wiele mniejsza; tak w okręgu IX (ulice: Piękna, Łazienkowska) zapadło tylko 215 osób, w okręgu XI (ulice: Polna i Mokotowska) — 151 osób, w okręgu żamkowym 243, w okręgu XVI (ulice: Czerniakowska, Sielce, Mokotów) — […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 12

Stąd też tyfus plamisty od dawna określono jako chorobę, będącą udziałem brudnych i niekulturalnych narodów. Choroba ta bowiem grasowała stale na Wschodzie i w Rosji i jedynie od czasu do czasu wybuchała u nas, i to zawsze przenoszona z Rosji; w Europie zachodniej zaś była prawie nieznana, niemal do ostatniej wojny. Faktem jest niezbitym, że […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 11

Jak bowiem wiadomo, w niektórych chorobach zakaźnych, szczególnie w tyfusie brzusznym, osobniki, które przebyły tę chorobę, bywają jeszcze bardzo długo, nieraz przez całe tygodnie, a nawet miesiące, rozsadnikami drobnoustrojów chorobotwórczych, zawartych w wydzielinach chorych, a które w ciasnych i brudnych mieszkaniach łatwo się mogą nagromadzić (w brudnej bieliźnie, kurzu, nawet na powierzchni produktów spożywczych), szerząc […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 10

O szkodliwym działaniu kurzu na organizm ludzki mówiliśmy już obszernie w dziale pierwszym, omawiając szkodliwości fabryczne dla zdrowia robotników; tu tylko dodam, że przede wszystkim kurz, pochodzący z substancji roślinnych i zwierzęcych (wyroby włókniste, włosy ludzkie), działa w sposób drażniący na drogi oddechowe, wywołując chroniczne katary, a przy dłuższym trwaniu tychże usposabia organizm do zakażenia […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 9

Ale ubodzy mieszkańcy wielkich miast nie cieszą się tern dobroczynnym działaniem wyrównawczym natury, gdyż podczas lata większość ich pracuje w przestrzeniach zamkniętych (fabryki), a w ich ciasnych i przepełnionych mieszkaniach występuje druga ostateczność — szkodliwość nadmiernego upału. Do szkodliwych czynników ciasnych mieszkań należy także zaliczyć kurz, w nich znajdujący się; przedostaje się on z ulic […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 8

Doświadczenie tylko wskazuje, że powietrze takie wywołuje mdłości u osobników, przywykłych do oddychania powietrzem, nie tak strasznie zepsutym. Również powietrze przepełnionych izb zawiera dużą ilość wilgoci, powodując uczucie duszności, a jednocześnie, przez zwiększone promieniowanie ciepła wskutek wilgotności, mieszkańcy stają się bardziej wrażliwi na zimno, skarżą się na ziębnięcie nóg i rąk i łatwo ulegają zaziębieniom. […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 7

W mieszkaniach proletariatu jest zawsze, szczególnie w zimie, spora ilość tego szkodliwego gazu wskutek niedokładnie urządzonych pieców, a przede wszystkim piecyków żelaznych. Jak wielka ilość tego gazu (ponad dopuszczalną normę 0,4%) oraz kwasu, węglowego zwykła znajdować się w przepełnionych mieszkaniach, przytoczyliśmy wyżej w badaniach Koskowskiego, odnoszących się do mieszkań proletariatu żydowskiego w Łaszczowie. Gaz ten, […]

Choroby związane z mieszkaniem cz. 6

Po skreśleniu fatalnych warunków mieszkaniowych, w jakich przebywa ogromna większość naszej ubogiej ludności, na leży jeszcze pokrótce wyjaśnić, co w tych mieszkaniach stanowi owe szkodliwości i jaki wpływ ujemny wywierają one na zdrowie biedaków, zamieszkujących te – prawdziwe nory. O wilgoci i jej ujemnym wpływie na organizm ludzki mówiliśmy już wyżej, jak również o wpływie […]