Z czego składa się głowa?

Budowa głowy

Budowa głowy

Głowa składa się z kości czaszkowych i kości twarzowych – dobrze i nieruchomo z sobą powiązanych. Jedynie szczęka dolna ma swoje dwa stawy i jest ruchomą. Kości głowy tworzą, jamy oczne, jamę nosową i jamę ustną. W głębi jamy ocznej istnieje otwór, przez który nerw wzrokowy przechodzi do mózgu; na przedzie tejże jamy istnieje droga, wiodąca do jamy nosowej, a zwana drogą nosową. Jamę nosową dzieli przegroda (z kości i chrząstki) na dwie połowy: lewą i prawą; obie połowy są z przodu i z tyłu otwarte. Z tyłu łączy się jama nosowa z przestrzenią noso-gardzielową, z którą też łączy się i jama ustna. Jamę ustną od jamy nosowej oddziela podniebienie. Podniebienie z przodu jest kostne, z tyłu (t. j. w głębi) – miękkie. Dno jamy ustnej składa się z części miękkich. W szczękach, górnej i dolnej, tkwią zęby, których dorosły posiada 32. Po środku i na przedzie każdej szczęki mamy 4 siekacze; po obu stronach siekaczy – po 1-ym kle, a za kłem – po 5 zębów trzonowych. Każdy ząb siedzi w szczęce swym korzeniem i wystaje na zewnątrz – koroną. We wnętrzu zęba istnieje miazga, z nerwu i naczyń krwionośnych.

Po za zębami leży język. Nacisnąwszy ku dołowi język – ujrzymy języczek, zwieszający się z podniebienia miękkiego; po obu zaś stronach języczka – migdałki. Pod językiem leżą 2 gruczoły wydzielające ślinę; takież 2 gruczoły leżą u dolnego brzegu szczęki dolnej i z boku twarzy, około uszu. Wszystkie te 6 gruczołów nazywamy śliniankami.

bmg meble