Mięsień sercowy

Mięsień sercowy

Mięsień sercowy

Serce człowieka – jako mięsień – zdolne jest kurczyć się. Ale nie kurczy ono się od razu całe; kolejno kurczy się: raz przedsionki, to znów obie komory. Gdy się skurczą komory, wypychają krew z siebie do tętnic (jak piłka gumowa przedziurawiona i wodę napełniona: kurcząc się, wypycha z siebie wodę); jednocześnie powiększają się przedsionki i jakby wsysają w siebie krew z żył. Kiedy z kolei skurczą się przedsionki – wypychają one z siebie krew do komór. Serce zdrowego dorosłego człowieka kurczy się około 72 razy na minutę. Między komorę i przedsionkiem istnieję tzw. zastawki sercowe, które nie pozwalają na to, by krew z komory do przedsionka wróciła. Takież zastawki nie pozwalają na cofanie się krwi z tętnic do komór. Chorobliwa zmiana zastawek sercowych albo tętniczych powoduje ciężkie choroby serca. Przy każdym skurczu serca widocznym (albo wyczuwalnym) jest uderzenie, licie serca na klatce piersiowej.

Przy każdym wepchnięciu nowej porcji krwi z lewej komory do tętnic ciała powstaje tętno (puls), które uczuć możemy dotykając palcem do tętnicy blisko skóry leżącej (np. do tętnicy szprychowej, biegnącej blisko skóry u dolnego końca przedramienia). Jak wiemy, w pęcherzykach płucnych styka się powietrze z krwią. Właściwie czynnym tu jest nie całe powietrze, lecz znajdujący się w nim tlen. Tlen łączy się z czerwonymi ciałkami krwi, on to nadaje krwi ową właściwą jej jasno-czerwoną barwę. Ciałka czerwone roznoszą ten tlen, biegnąc przez tętnice, po całym ciele. Po drodze ubożeją w tlen, bo go wszystkim częściom ciała oddają. Zamiast tlenu otrzymują od tkanek kwas węglowy. Dla tego, przeszedłszy z naczyń włosowatych do żył – krew nie ma już swej jasno-czerwonej barwy, lecz ciemno-czerwoną. Powróciwszy jednak przedsionek, prawą komorę i płuc, znów się krew w tle nabiera jasno-czerwonej barwy: Jednocześnie zaś, w płucach, pozbywa się zebranego w ciele kwasu węglowego. Kwas węglowy, przy wydychaniu z ciała wydalany, powstaje w tkankach ciała dzięki sprawie, bardzo do palenia podobnej.