Choroby - Archiwum

Kilka chorób oczu

Rozlane zapalenie miąższowe rogówki (zmętnienie) występuje na jednym lub obu oczach w młodym wieku, najczęściej na tle kiły wrodzonej, jako jeden z objawów tzw. triady Hutchinsona, rzadziej przy zołzach, gruźlicy i krzywicy (badanie krwi na odczyn Wassermanna). Czas trwania wynosi kilka tygodni lub miesięcy. Rogówka okazuje rozlane zmętnienie jak nachuchane szkło, a w następstwie pozostają […]

Choroby oczu

Choroby oczu występują samodzielnie albo jako objawy innych chorób, przeważnie nerwowych. Na powiekach spotykamy rozlane niebolesne obrzęki zastoinowe skóry, które mogą osiągnąć tak duże rozmiary, że chory nie może otwierać oczu. Obrzęki takie występują jako częściowy objaw obrzęku ogólnego w chorobach serca i nerek, albo jako objaw szczególnej wrażliwości tzw. idiosynkrazji po zażyciu aspiryny, luminalu […]

Zapalenie, jaglica i nieżyt

Zapalenie ropne i wrzody na rogówce polegają na częściowym zniszczeniu ropnym jej substancji i powstają w przebiegu zapaleń spojówek przy jaglicy lub śluzo-ropotoku, po ranach urazowych, w które weszły drobnoustroje oraz przy ropieniu i zwężeniu przewodu łzowego. Wrzodziki są początkowo bardzo drobne o objętości kilku milimetrów, z każdym dniem jednak rosną w tzw. wrzód pełzający […]

Choroby uszu

Woskowina pochodzi z obfitych wydzielin gruczołów podskórnych znajdujących się w obrębie chrząstkowej części przewodu usznego zewnętrznego. Wytwarza się ona w postaci mniej lub więcej twardych czopków ciemnobrunatnych, które zalegają przewód uszny zewnętrzny i w ten sposób przytępiają znacznie słuch. Ciała obce dostają się do ucha zewnętrznego u dzieci, które wpychają sobie ziarnka grochu, fasoli, kamyczki, […]

Choroby układu nerwowego

Nerwobóle – neuralgia twarzy (czuciowego nerwu trójdzielnego) występuje w postaci błyskawicznych silnych bólów w 1 lub 2 gałęziach twarzowych nerwu trójdzielnego w napadach trwających kilka sekund, minut lub godzin. Ucisk – nawet lekki – pnia nerwowego jest bardzo bolesny. Między napadami jest pauza bez bólu. Przyczyną są zapalenia reumatyczne nerwu (nerwobóle samoistne, pierwotne), guzy kostne, […]

Porażenia

Porażeniem, bezwładem lub paraliżem nazywamy zupełną utratę zdolności wykonywania dowolnych ruchów czynnych. Częściową utratę tej zdolności nazywamy niedowładem. Zależnie od rozległości mówimy o porażeniu, względnie niedowładzie ogólnym, gdy całe ciało jest sparaliżowane zupełnie względnie częściowo; o porażeniu, względnie niedowładzie połowicznym, gdy jedna połowa ciała jest zupełnie lub częściowo sparaliżowana itd. Powodem porażeń są zaburzenia układu […]

Wiąd rdzenia, neurastenia i apopleksja

Wiąd rdzenia (tabes) polega na zwyrodnieniu tylnych powrózków rdzeniowych. Z początku pojawia się ono w odcinku lędźwiowym, skąd powoli rozszerza się w górę na odcinek piersiowy i szyjny. Przyczyną choroby jest kiła. Przebieg jej jest chroniczny, przy czym wlecze się powoli latami całymi z okresami polepszenia i pogorszenia. W pierwszym okresie chorobowym rozwija się osłabienie […]

Histeria, hipochondria i bezsenność

Histeria polega na wzmożonej drażliwości układu nerwowego bez zmian anatomicznych. Rozwija się ona powoli i występuje zazwyczaj u kobiet między 15 a 25 rokiem życia, a trwa czasami do 50. roku życia. Objawami są spotęgowane objawy neurastenii, a zatem brak woli, tak że chory poddaje się bez oporu wszystkim najdrobniejszym wrażeniom. Już najmniejszy bodziec wywołuje […]

Przepukliny

Tuż powyżej więzadła pachwinowego Puparta po stronie zewnętrznej mięśnia brzusznego prostego przechodzi kanał pachwinowy, skośnie z góry na wewnątrz w dół przez mięśnie brzuszne. Przez kanał ten przebiega u mężczyzn sznurek nasienny z naczyniami i nerwami, u kobiet natomiast więzadło obłe. W normalnych warunkach kanał ten jest wąski i tworzy wprawdzie najsłabszy punkt oporu w […]

Choroby wątroby

Obrzęk wątroby rozwija się następowo – przy chorobach serca, płuc i nerek, wskutek zastoin w żyle wrotnej – w postaci przekrwienia oraz zwyrodnienia miąższowego i tłuszczowego, pierwotnie zaś wskutek schorzeń samej wątroby. W pierwszym przypadku wątroba jest w całości powiększona tak, że jej dolny (przedni) brzeg sięga niżej linii łuku żebrowego i jest wyczuwalny. Także […]