Świadomość

swiadomoscKomórki zwojowe są siedliskiem naszej świadomości, w nich powstają wyobrażenia, wola. Z mózgu wychodzi 12-cie par nerwów mózgowych; niektóre z nich są nerwami zmysłów: węchu, wzroku, słuchu, smaku, tj. zawiadamiają mózg o tym co wąchamy, widzimy, słyszymy, smakujemy; inne zaś nerwy mózgowe zarządzają ruchami mięśni twarzy, języka, tj. wprowadzają mięśnie te w ruch, gdy tego woła nasza wymaga. Wszystkie bowiem nerwy dzielą się na nerwy czuciowe, które służą do zawiadamiania mózgu o tym, co się wkoło nas dzieje, i nerwy ruchowe, za pomocą których mózg i rdzeń kieruje ruchami mięśni naszych. Z rdzenia kręgowego wychodzi 30 par nerwów rdzeniowych. Każdy nerw rdzeniowy ma dwa korzenie: przedni i tylny. Tylne korzenie stanowią nerwy czuciowe, doprowadzające do mózgu wrażenia, przez nie od otaczającego nas świata odebrane. Przednie korzenie – to nerwy zarządzające narządami ruchu.

przecinaki murarskie

Przy chorobie tylnych korzeni, człowiek traci czucie w tych okolicach ciała, od których właśnie wrażenia chory nerw do rdzenia przynosił. Przy chorobie przednich korzeni człowiek traci zdolność poruszania tymi mięśniami, które właśnie chory nerw miał do ruchu pobudzić. 26. Do odbierania wrażeń od świata otaczającego, jak mówiliśmy już, służą nerwy czuciowe, którym dopomagają do tego narządy zmysłów, tj. narządy do patrzenia, słyszenia, smakowania, wąchania, dotykania, rozpoznawania ciepłego i zimnego, rozpoznawania ciężkiego i lekkiego, twardego i miękkiego itp.

przecinaki murarskie