Praca i zmęczenie - Archiwum

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 26

Na zakończenie dodać wypada parę słów o pracownicach (robotnice w fabrykach, handlu, małych warsztatach, na roli i t. d.). Omawialiśmy już wyżej warunki pracy kobiet i szkodliwe czynniki, bardziej oddziaływające na nie, aniżeli na mężczyzn, przy czym podałem tabelkę statystyczną, ilustrującą chorobowość i zejścia śmiertelne kobiet za granicą w różnych zajęciach. U nas pod tym […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 25

Co się tyczy mojego pod tym względem zdania, opartego na własnym, przeszło 30-letniem doświadczeniu w szpitalu, w którym rok rocznie przebywała spora liczba włościan z bliższych lub dalszych okolic kraju, to przeważnie widywałem choroby dróg oddechowych, wśród których przeważała gruźlica płuc, będąca najczęściej w ostatnich swych okresach; dalej – chroniczny reumatyzm stawów z powikłaniami sercowymi, […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 24

Co do innych chorób, oprócz zakaźnych, niszczących nasz lud wiejski, procentowego ich stosunku i rodzajów, jak to już wzmiankowałem, zgoła żadnych danych nie posiadamy, istnieją tylko wzmianki i spostrzeżenia osobiste niektórych lekarzy prowincjonalnych. Tak oto powszechnie podają, że bardzo częstą chorobą wśród naszego ludu są suchoty płucne, o których dobry znawca patologii tegoż ludu, dr. […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 23

Otóż podług danych, zebranych w rzeczonym roczniku, miało w Królestwie w roku 1911 zapaść na szkarlatynę 20 708 dzieci, na ospę 12 202, na dyfteryę 11 158, na tyfusy w ogóle około 20 tysięcy (w tej liczbie na tyfus brzuszny 14 743). Są to liczby wprost przerażające, i nie sądzę, żeby były przesadzone, raczej są […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 22

Przy tym w statystykach tych, podawanych podług powiatów i guberni, nie rozróżniano ludności miasteczek i osad od ludności czysto wiejskiej a dalej – niema wcale szczegółowych rubryk dla wieku i zajęcia natomiast cechą wybitną, jak zwykle w statystykach rosyjskich jest — wyznanie zmarłych lub chorych. Pomimo jednak tych rażących błędów, statystyka śmiertelności i zachorowań ludu […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 21

Warunki bytu naszej ludności wiejskiej, a szczególnie owej wielomilionowej rzeszy robotników wiejskich, tzw. włościan bezrolnych (najemnicy, czeladź, parobcy wiejscy itp.), były, jak to już wyżej wzmiankowałem, przedmiotem licznych prąc, wśród których nasi lekarze zajęli poczesne miejsce (Rutkowski, Chełchowski, Maciesza, W. Pułaski i wielu innych). Wszystkie te prace poruszają sprawę higieny ludu, a głównie jego mieszkań, […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 20

Wprawdzie w literaturze naszej w ciągu ostatnich lat 20 ukazywały się w czasopismach lekarskich, a przede wszystkim w „Zdrowiu”, różne przyczynki do tej kwestii, wszystkie one jednak przeważnie oparte są na danych ogólnikowych i traktują kwestię bardziej teoretycznie. Wszelako posiadamy jedyne, wielce gruntowne dzieło, dotyczące bytu i pracy robotników w przemyśle cukrowniczym Królestwa Polskiego, ogłoszone […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 19

Dalej idą cierpienia reumatyczne, nerwowe i zatrucia ołowiem. W powyższym zestawieniu podałem jedynie najważniejsze zajęcia i główniejsze dane statystyczne, osiągnięte przez kasy chorych na Zachodzie, a oparte na milionach pracowników, podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu w odpowiednich kasach państwowych, bądź zawodowych. Wyniki tych badań mają znaczenie nie tylko teoretyczne, lecz i wysoce praktyczne, wskazują bowiem ilość i […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 18

Pracownicy obszernego działu wyrobów włóknistych (Textil-Indiistrie), podług sprawozdania kas chorych, przedstawiają na ogół niezbyt wygórowaną liczbę śmiertelności; wynosi ona w Anglii 90 — 114 na 100 śmiertelności podstawowej. Częstość Częstość zachorowań wynosi 4 — 5 razy na robotnika, a rodzaj cierpień zależy od kategorii zajęcia: w tkalniach bawełny i u tkaczy przeważają katary dróg oddechowych, […]

Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 17

Najgorzej na zdrowie robotników oddziałuje szlifierstwo metalowe (nożownictwo). Tak w słynnych fabrykach w Solingen nad Renem z 1000 robotników zapadło w ciągu roku na gruźlicę 94, a na sto zmarłych z ogółu ludności tamże było szlifierzy 72, t. j. dwa razy więcej niż śmiertelność ogólna ludności. To samo powiedzieć można o robotnikach, pracujących w szlifierniach […]