Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 9

Jedynie statystyka, oparta na wielkiej liczbie przypadków długo obserwowanych, i to w krajach o wyższej kulturze, gdzie istnieją obowiązkowe kasy chorych i gdzie ludność w ogóle ma zaufanie do lekarzy, jedynie taka statystyka mogłaby rzucić pewne światło na tę ważną sprawę i pozwoliłaby wyprowadzić ważne wnioski nie tylko co do szkodliwości pewnego zajęcia w kierunku usposobienia organizmu do pewnych cierpień, lecz jednocześnie mogłaby służyć za bardzo ważną wskazówkę, do jakich zajęć może się kwalifikować osobnik np. wątły, albo też na jakie zajęcie pracownik ma zmienić fach, przy którym często zapada na wiadomą chorobę; jeśli np. pracownik w zajęciu, połączonym z kurzem i siedzącym trybem życia, często zapada na katary dróg oddechowych, to należałoby mu poradzić, aby zawczasu zmienił swe zajęcie na takie, w którym, podług danych statystycznych, choroby te występują o wiele rzadziej.

Na podstawie takiej statystyki lekarze w wielkich fabrykach, posiadających różne działy pracy, będą mogli przetranzlokować pracownika z jednego działu do drugiego, nie czekając, aż zupełnie straci zdrowie i stanie się niezdolnym do pracy, gdy w innym, odpowiedniejszym dla niego dziale, może z korzyścią dla siebie i dla fabryki pracować.