Praca i zmęczenie jako przyczyna chorobotwórcza cz. 22

W lipskiej kasie chorych z liczby 100 tysięcy robotników różnej kategorii wykazano w ciągu roku przeszło 1200 chorych, wśród których najczęściej byli malarze (60,4 i zecerzy 43,70). W ogóle zaś, wedle sprawozdań tych kas, robotnicy, zapadający na chorobę ołowianą w różnych jej postaciach (kolki, reumatyzm, cierpienia nerek, oczu, porażenia itp,), nie tylko pod względem częstości zapadnięć, lecz i zejść śmiertelnych znacznie przewyższają inne rodzaje zajęć.

Autorzy niemieccy notują częste a ciężkie zaburzenia, występujące u robotników, pracujących w fabrykach farb anilinowych i innych związków organicznych (niebieskie zabarwienie błon śluzowych, zawroty, zaburzenia nerwowe). U nas jednak, w nielicznych fabrykach chemicznych, lekarze dotychczas nie notowali tych chorób. Natomiast bliscy są nam i w przyszłości powinni być poddani szczegółowej obserwacji robotnicy, pracujący w fabrykach spirytusu i jego przetworów (gorzelnie, browary itd.), tudzież w zakładach, sprzedających spirytualia (szynki, piwiarnie itd.), szkodliwość bowiem alkoholu dla zdrowia pracowników występuje nie tylko wskutek łatwości i sposobności wewnętrznego użycia alkoholu, lecz nawet, jak to się dzieje w dystylarniach, przez wchłanianie alkoholu drogą oddychania.