Mieszkanie

mieszkaniePrócz odzieży chroni nas od zmian pogody mieszkanie. W mieszkaniu człowiek spędza wielką część życia, więc też słusznym jest, by je sobie urządził w sposób jak najmniej zdrowiu szkodzący. Bardzo często ludzie o tej prostej prawdzie zapominają, mieszkają bez dbałości o warunki sprzyjające zdrowiu. Złe to skutki za sobą pociąga. Mieszkanie zdrowe i przyjemne musi być przestronne, jasne, ciepłe i suche; nie powinno w sobie ukrywać zepsutego powietrza, brudów i zarazków chorobowych. Wszystkie te warunki zależą: od gruntu, na którym domostwo stoi. od materiałów budowlanych, od stanu dachu, od rozkładu wewnętrznego mieszkania, od sposobu korzystania z izb mieszkalnych, od urządzenia przewietrzania, ogrzewania, oświetlenia, od dbałości o czystość, wreszcie od zamożności mieszkańców.

krycie dachów

Grunt, na którym zbudowane jest domostwo, musi być suchy, wolny od zanieczyszczeń odpadkami; grunt mokry udziela wilgoci zabudowaniom; z gruntu nieczystego wychodzą złe zapachy, a w nim gnieździć się mogą zarazki chorobowe. Dobry grunt podbudowę – to nieco wzniesiony grunt piaszczysty. Dzięki wzniesieniu woda dreszczów łatwo odpływa. Gdzie grunt zawiera wodę, należy ją odprowadzić za pomocą rur (drenowanie); wtedy również trzeba podstawy (fundament) domu pokryć odpowiednimi materiałami (cement, smołowiec), nieprzepuszczającymi wody. Ziemię zanieczyszczoną należy skopać i wywieść, a na jej miejsce nasypać nową. Bardzo nagannym jest zwyczaj zasypywania gruntu pod budowlę śmieciami, gruzami. Położenie domu daje mu lub odbiera promienie słoneczne, które są dla zdrowia niezbędne. Dom powinien być wolnym ze wszystkich stron, a przez inne budynki zasłonięty jedynie od wiatrów północnych. Domy budowane w wąskich ulicach nie mogą być zdrowe.

krycie dachów