Człowiek w stosunku do ogółu - Archiwum

W tej kategorii odnajdziesz wiadomości związane z różnymi aspektami życia i zdrowia człowieka. Dowiesz się, jak warunki życia wpływają na zdrowie człowieka. Po tej lekturze będziesz wiedział jak wykonywany zawód i zdobyte wykształcenie oddziałuje na ludzki organizm. Jeśli zastanawiałeś się jakie jedzenie będzie odpowiednie dla osób pracujących to dobrze trafiłeś. Odpowiemy na nurtujące pytania jak powinien wyglądać rozwój dziecka. Szczegółowo zostało opisane zagadnienie zdrowia mieszkańców miast.

Zdrowie pracownika

Żadne przepisy państwowe ani ulepszenia nie pomogą, jeżeli sami pracujący nie przyłożą ręki do dbałości o zdrowie własne. Powinni pamiętać o ulepszeniach, przepisach i z nich korzystać. Powinni nosić odzież do pracy najwygodniejszą. Pracując w pyle używać masek na usta, a oddychać nosem, w którym pył osiada i nie dochodzi aż do płuc. Pracując przy […]

Warunki pracy a zdrowie

W wielu wypadkach powstaje przy pracy pyl, kurz, który, wdychany, niszczy płuca, szkodzi oczom, drażni skórę. Pył z węgla, grafitu, ołowiu, mąki, najróżnorodniejszych przerabianych metali, szkła, wełny, bawełny i t. d. dostaje się wraz z powietrzem do narządów oddechowych i osłabia je. W kurzu znajdować się często mogą zarazki chorobowe (w fabrykach papieru z gałganów, […]

Rozwój dziecka

Wyrzynanie się zębów nie jest chorobą. Nie należy na nie spędzać cierpień dziecka, jak to większość matek czyni, gdy się dziecko zaziębi czy zepsuje sobie żołądek w tym samym czasie, kiedy mu się zęby wyrzynają. Już niejedno dziecko, uznawane za „ząbkujące“ i nie leczone dlatego, zmarło z powodu braku pomocy lekarskiej. Nie należy dziecka naglić, […]

Wychowanie

Wspólność pożycia ludzi rozciąga się i na wychowanie. Dziś od najmłodszych już lat dziecko wychowuje się i kształci w szkołach publicznych. Jednym z bardzo poważnych zarzutów, jakie higiena czyni szkole, jest zarzut, iż rozwija ona człowieka jednostronnie: rozwija umysł, zaniedbując ciało. A ponieważ umysł zbyt często przeciążany Jest nad siły, więc też higiena wcale nie […]

Zdrowie mieszkańców miast

Jeżeli grunt jest utrzymywany w czystości, nie nasiąka wodami ściekowymi i odpadkami, natenczas i studnie mogą mieć wodę czystą. Ale w większości przypadków woda studzien nie jest czystą. Administracja powinna ludności dostarczyć czystej i zdrowej wody. Obliczono, że dla zaspokojenia potrzeb wszelkich (napój, woda domycia, prania, różnych potrzeb gospodarskich, czyszczenia ulic i kanałów, polewania ogrodów’ […]

Warunki życia a zdrowie

Istnieją pewne warunki na zdrowie wpływające, a dla całej ludności wsi, osady czy miasta jednakowe znaczenie mające: położenie, własności gruntu, usuwanie nieczystości, dostarczanie wody, wielkość osady czy miasta, dostarczanie do miasta produktów spożywczych, zamożność mieszkańców, opieka nad chorymi i ubogimi itp. Bardzo ważne zadanie higieny publicznej stanowi usuwanie nieczystości (odpadków), których ilość tym jest większą, […]

Zawód i zarobkowanie

Każdy zawód (profesja), każdy rodzaj zarobkowania stwarza inne warunki, wpływające le lub dobrze na zdrowie pracującego. Przekonano się, że wiele zawodów sprzyja osłabieniu ciała, powoduje choroby, przyśpiesza śmierć. Dlatego też państwo wydało szereg przepisów, które nakazują zaprowadzenie zmian, oszczędzających siły i zdrowie pracowników. To, co prawodawstwo w tym kierunku uczyniło, wydało już owoce. Pozostaje jednak […]

Edukacja a zdrowie

Obowiązek szkolny powinien przede wszystkim odpowiadać tym wymaganiom, jakich od innych budowli żądamy. Istnieją przepisy, określające, jaką przestrzeń powietrzną dać należy każdemu uczniowi. Prócz tej przestrzeni należy dawać mu powietrze ciągle odświeżane. Niejeden uczeń nie uważa, nie rozumie, bo nie jest zdolnym myśleć w zepsutym powietrzu; mózg jego nie otrzymuje dostatecznej ilości tlenu, ale za […]

Normy sprzedaży pożywienia

Administracja państw uważa, by sprzedawane środki pokarmowe, nie były dla zdrowia szkodliwe, nie był}’ zafałszowywane, zepsute. W tym celu istnieje nawet oddzielne prawodawstwo, określające kary za takiego rodzaju przestępstwa, jak powolne zatruwanie bliźnich za pomocą złego pokarmu, lub oszukiwanie ich przez sprzedaż zafałszowanych pokarmów. Jeżeli u nas sędzia uzna tego rodzaju postępowanie za oszustwo, natenczas […]