Trawienie białek a zdrowie

Trawienie białek

Trawienie białek

Białko ze zwierząt pochodzące (w mięsie, mleku, jajach) łatwo się trawi i całe prawie zjedzone ilości zostają przez ciało zużyte; białko z roślin pochodzące (owoce strączkowe, mąka) trawi się daleko trudniej; daleko mniejsza część tego białka idzie na korzyść ciała ludzkiego: dużą część wydala ciało niezużytkowaną, z kałem. Chcąc więc zastąpić wydalone 19 gramów azotu – za pomocą, pokarmu białkowego, z roślin pochodzącego – należałoby pokarmu tego zjeść o wiele razy więcej, niż pokarmu ze zwierząt. Przeciwnie, dla zwrócenia ciału wydalonych przez dobę 281 gramów węgla, można je zarówno łatwo pokarmem roślinnym jak mięsnym zastąpić. Ponieważ zaś ciało potrzebuje jednocześnie i azotu i węgla, więc, by zastąpić roślinnym pokarmem obie te materie w ilościach wspomnianych, należałoby pokarmu roślinnego zjeść bardzo wiele. Ale dla strawienia wielkich ilości pokarmu dużo pracować muszą narządy trawiące. Dlatego starać się należy, co najmniej, trzecią część wydalonego azotu zastępować pokarmem pochodzenia zwierzęcego. Przy wyborze pożywienia zwracać należy uwagę i na cenę pożywienia; pożywienie ze zwierząt jest droższe w ogóle, niż roślinne.

przeprowadzki Ruda Śląska