Budowa mózgu

Kręg poniżej czaszki

Kręg poniżej czaszki

Obieg krwi, oddychanie, trawienie – dzieją się pomimo woli człowieka. Istnieją jednak przejawy życia, które od woli człowieka w pewnym stopniu zależą, a raczej dzieją się z pewnym udziałem jego świadomości. Mówimy tu o wrażeniach, jakie otrzymuje od przedmiotów go otaczających, i o ruchach, jakie sam wykonywa. Zdolność odczuwania wrażeń i zdolność poruszania zależą od nerwów i narządów nerwowych. Najważniejszym z tych ostatnich jest mózg i rdzeń kręgowy (mlecz pacierzowy). Mózg leży w jamie czaszki, owinięty w kilka cienkich błon; zbudowanym jest on w ten sposób, że na całej powierzchni leży cienka warstwa tak zwanej istoty szarej mózgu, całe zaś wnętrze mózgu składa się z istoty białej. Mózg składa się z dwu części: większej, zwanej mózgiem dużym, i o wiele mniejszej, pod tamtym leżącej, a zwanej móżdżkiem. Poniżej móżdżku leży rdzeń kręgowy, mieszcząc się już nie w czaszce, lecz w kanale kręgowym.

Górna część rdzenia kręgowego, łącząca się właśnie z mózgiem, nazywa się: rdzeń przedłużony.W jamie piersiowej widzimy: oba płuca. Poniżej przepony, w jamie brzusznej, widoczne są tuż pod przeponą dwie nerki. Budowa rdzenia kręgowego tym się od budowy mózgu różni, że masa rdzenia ma na zewnątrz istotę białą, a wewnątrz składa się z istoty szarej. W istocie szarej, zarówno mózgu jak rdzenia kręgowego, istnieją drobne cząsteczki zwane: komórki zwojowe. Takie komórki zwojowe dają początek włóknom nerwowym, a kilka włókien nerwowych, z sobą złączonych i razem przebiegających, tworzą drogę nerwową. Te drogi nerwowe przebiegają rdzeń i mózg, krzyżują się wzajemnie, łączą pomiędzy sobą różne punkty mózgu i rdzenia. Z dróg nerwowych powstają nerwy, niby nici i sznurki, wybiegające z masy mózgu i rdzenia i przebijające wnętrze wszystkich części naszego ciała. Każdy nerw dzieli się na coraz to cieńsze gałązki, które wreszcie stają się niedostrzegalne gołym okiem niteczkami. W jamie piersiowej widać (po odcięciu skrawków płuca), jak oskrzela rozgałęziają się w płucach. W jamie brzusznej widać, jak połyk (który też widocznym jest jak przebiega pośrodku jamy piersiowej), łączy się z żołądkiem. W dolnej połowie jamy brzusznej widać kiszki cienkie.