Ogrzewanie mieszkania

ogrzewanie-mieszkaniaOgrzewanie mieszkania podnosi ciepłotę powietrza w pokojach, którym w zimie powietrze zewnętrzne dużo ciepła odbiera. Ogrzewamy powietrze, spalając różne materiały w piecach, lub też przeprowadzając przez powietrze pokojów rury, napełnione gorącą wodą lub gorącą parą wodną. Z pieców najlepszymi są piece kaflowe, ponieważ w nich dobrze się spala materiał opałowy; ogrzewają one powietrze powoli, równomiernie. Bardzo niezdrowe są tak zwane piecyki żelazne, ponieważ szybko tracą swe ciepło, a powietrze przez to raz jest bardzo suche i gorące, po krótkim znów czasie zupełnie oziębione.

asfalt

Przy tym kurz, na piecyk spadający, przypala się i stąd powstają szkodliwe dla zdrowia gazy. Przy paleniu materiałów opałowych w piecach tworzy się kwas węglowy, który przez rury pieca uchodzi. Ale jeżeli do ogniska zbyt mało powietrza dochodzi, natenczas, szczególnie przy spalaniu węgli kamiennych, tworzy się inny gaz: tlenek węgla. Jest ten gaz bardzo silną, trucizną dla człowieka. Gdy słyszymy, że ktoś umarł „zaczadzony,“ to znaczy, że z powodu zbyt wczesnego zamknięcia pieca (t. j. niedopuszczenia tlenu do ogniska) powstał tlenek węgla i rozszedł się po pokoju, dusząc śpiące w nim osoby. Cug, powstający przy paleniu w piecu, sprzyja przewietrzaniu pokojów.

asfalt