Pożywienie dzienne człowieka

pozywienie-dzienne-czlowiekaChemia uczy nas, z czego składa się każdy środek pokarmowy. Spróbujmy obliczyć całe pożywienie dzienne człowieka silnego, dorosłego, średnio pracującego.

Powiedziano nam, że spożył:
1. Przy śniadaniu: kawę z mlekiem i chleb ze smalcem, a mianowicie: 200 gramów mleka zbieranego, 250 gramów chleba żytniego i 25 gramów smalcu.
2. Przy obiedzie: mięso wołowe z jarzyną z grochu i kartofli i chleb, a mianowicie: mięsa wołowego, średnio tłustego, 150 gramów, grochu 150 gramów, kartofli 400 gramów, smalcu 10 gramów, chleba żytniego 100 gramów.
3. Przy kolacji: zupę z mleka z ryżem, chleb z serem, a mianowicie: mleka zbieranego 300 gramów, ryżu 40 gramów, sera chudego 20 gramów, chleba żytniego 250 gramów.

Przeprowadzki w Żorach

Przy ocenie wartości jakiegoś materiału pokarmowego należy jednak brać pod uwagę nie tylko ilość zawartych w nim: białka, tłuszczu, wodanów węgla. Oceniać należy i inne własności pokarmu, a przede wszystkim jego strawność.

Pokarm strawny: 1) większą część (lub wszystko) zawartych w nim składników rozpuszczają, soki trawiące; 2) wymaga mało pracyze strony narządów trawiących; 3) nie psuje tych narządów. Pokarm jest tym niestrawniejszy, im: 1) więcej daje pozostałości, niedających się strawić (więcej kału): 2) więcej wymaga pracy ze strony narządów trawiących; 3) łatwiej psuje te narządy. Dla porównania wskażę na chleb razowy i chleb pytlowy. W razowym mieści się więcej np. białka, więc pozornie jest on więcej wart od pytlowego. Ale strawność razowego jest daleko mniejszą niż pytlowego chleba. Więc też pytlowy, chociaż mniej białka zawiera, dlatego, że jest łatwiej strawny, więcej ma dla ciała ludzkiego wartości.

Przeprowadzki w Żorach