Tytoń i szkodliwe naczynia

tytonDo używek zaliczamy też tytoń. Używamy go, paląc w papierosach, cygarach, fajkach, wciągając do nosa (tabaka), a nawet żując w ustach. Zawarta w tytoniu nikotyna jest silną trucizną. Prócz tego dla zafałszowania tytoniu używane bywają liczne, dla zdrowia szkodliwe domieszki. Nadużycie tytoniu wywołuje choroby nerwów, krwiobiegu (serca), nerek.

Zdarzyć się może, że nie sam pokarm, lecz naczynia, w których jest przechowywany, szkodzę, zdrowia ludzkiemu, ponieważ zrobione są z materiałów szkodliwych. Cząsteczki tych materiałów dołączają się do zawartych w naczyniu pokarmów i bywają przez nas spożywane. Tą drogą powstają np. zatrucia ołowiem, używanym na polewy naczyń metalowych i glinianych, na wyrób kurków do syfonów, na korki itp.Tą drogą powstają zatrucia miedzią, mosiądzem, „nowym srebrem“, na których tworzy się grinszpan, szczególniej gdy przedmioty z tych materii zrobione stykają się z potrawami kwaśnymi, lub w ogóle nie są bardzo czysto utrzymywane. Czasem szkodzi zdrowiu farba, którą pomalowane są naczynia. Wreszcie naczynia mogą służyć za źródło chorób zaraźliwych, kiedy użyte przez chorego, a nie umyte porządnie i nie wygotowane, zostaną przez zdrowych użyte. To też czystość w utrzymywaniu naczyń i statków jest nieodłącznym warunkiem zdrowia; gorąca woda i soda nie jednemu już oszczędziła choroby.

Poznań wywóz śmieci

Bardzo ważnym jest sposób przechowywania pokarmów. Spiżarnie powinny być suche, przewiewne, mieć zawsze tęż samą ciepłotę (nie nazbyt zimną). Mięso wieszać należy, by się jego części oddzielne z sobą nie stykały. Przy przechowywaniu kartofli usuwać zepsute, bo te prędko zarażają inne. Lodownie pokojowe należy często szorować wewnątrz wodą i sodą, ponieważ w przeciwnym razie nadają pokarmom nieprzyjemny smak. Pokarmy pachnące (ser np.) należy przechowywać oddzielnie. Miejsca do przechowywania pokarmów służące utrzymywać należy w dokładnej czystości.

Poznań wywóz śmieci