Wątroba i narządy trawienia

watrobaWątroba leży w prawej połowie jamy brzusznej, tuż pod przeponą. Wydziela ona z siebie płyn gęsty, żółty, żółć, który się zbiera w pęcherzyku żółciowym. Z pęcherzyka tego wylewa się żółć do dwunastnicy. Do tejże kiszki wylewa się wydzielina gruczołu zwanego trzustką, leżącego po za żołądkiem.

Narządy trawienia składają się więc: z długiego kanału, poczynającego się w jamie ustnej, a kończącego się odbytem, szeregu gruczołów, które wydzieliny swe do kanału tego wylewają. Napoje i pokarmy, jakie spożywamy, są w kanale tym trawione, tj. zawarte w nich materie odżywcze, potrzebne do wzrostu i istnienia ciała, są wyciągane i rozpuszczane; strawiony pokarm przechodzi do krwi, a niestrawione resztki, nieużyteczne, są przez odbyt wydalane. Odróżniamy w pokarmach: 1) materie zawierające cukier lub krochmal; 2) materie białkowe i 3) tłuszcze. Materie krochmaliste są trawione przez ślinę i wydzielinę trzustki; materie białkowe – przez kwaśny sok żołądkowy, jaki powstaje dzięki gruczołom w ściankach żołądka istniejącym; tłuszcze zostają trawione głównie przy pomocy żółci.

nagłośnienie eventowe

Rozpuszczeniu pokarmów twardych sprzyja ich rozgryzienie za pomocą zębów. Pogryziony i przeżuty w jamie ustnej pokarm zostaje połknięty i przez połyk dostaje się do żołądka. W żołądku styka się pokarm z kwaśnym sokiem, a ruchy żołądka starają się dobrze zmieszać pokarm ze swym sokiem. Po jednej do sześciu godzinach żołądek przepuszcza pokarm do kiszek. W tych działają na pokarm: żółć, wydzielina trzustki i wydzielina gruczołów, w ściankach kiszek istniejących. Kiszki przesuwają pokarm coraz dalej, aż do odbytu. Przez ten czas staje się pokarm coraz to mniej wilgotnym, coraz to suchszym. Dzieje się to dzięki temu, że wszystko, co zostało rozpuszczone, co stało się płynem, zostaje przez naczynia chłonne, w ścianach kiszek istniejące – wessane i do krwiobiegu przeniesione. Wraz zaś z krwią dochodzi pożywienie aż do tkanek ciała naszego, czyli do komórek, z których się tkanki składają. Tym komórkom służy ono do tworzenia nowej tkanki, do podtrzymywania sił starych tkanek. Działalność komórek jest podstawą wszystkich zjawisk życia. Komórki zużywają, niszczą ciągle dostarczane im materie. Niszczenie to dzieje się przy pomocy dostarczanego przez czerwone ciałka krwi tlenu. Zachodzi tu rodzaj spalania materii złożonych, z pokarmu pochodzących, na materie mniej złożone, głównie zaś na: kwas węglowy, wodę i część niezdolną do spalania się, niejako popiół. Zupełnie jak przy spalaniu powstaje przy tern ciepło. Nieustające zużywanie i nieustające dostarczanie pożywienia komórkom nazywamy przemianą materii w żywym ciele.

nagłośnienie eventowe