Właściwości powietrza

Właściwości powietrza

Właściwości powietrza

Powietrze suche, mało lub wcale pary wodnej nie zawierające, odciąga wodę ciału naszemu. Zbyt wilgotne powietrze nie przyjmuje z ciała naszego ulatniającej się wody. Zawartość pary wodnej w powietrzu jest bardzo zmienną. Im cieplejsze jest powietrze, tym więcej pary wodnej zawierać może, im zimniejsze – tym mniej pomieścić w sobie może wilgoci.

Im powietrze jest cieplejsze, tym się więcej rozszerza, tein więcej miejsca zajmuje: tyn też jest rzadsze. A więc powietrze ciepłe jest lżejsze od zimnego, tj. kwarta powietrza rzadkiego, ciepłego, mniej waży, aniżeli kwarta powietrza gęstszego, zimnego. Dlatego powietrze zimne spada ku dołowi, powietrze ciepłe wznosi się ku górze. Ten ruch powietrza, przez ogrzewanie lub oziębia nie wywoływany, jest powodem zmiany pogody. Tenże ruch, jeżeli jest dosyć silny, powoduje powstanie wiatru. Dalej, wznoszą ce się ku górze powietrze ciepłe, gdy się tam ochłodzi, nie może w sobie utrzymać zawartej wilgoci, która tworzy mgłę, obłoki, deszcz, grad, śnieg. Przy wietrze, gdy coraz to nowe ilości powietrza stykają się z ciałem naszym, zabierając mu wilgoć i ciepło, łatwo ziębniemy.