Materie pokarmowe

materie-pokarmoweWyliczone materie wchodzą w skład pokarmów nie w stanie czystym, lecz wzajemnie z sobą połączone, tworząc materie pokarmowe. Stosownie do ich postaci chemicznej odróżniamy, obok wody i soli niektórych, grupę materyj pokarmowych azotowych: ciała białkowe i dwie grupy materyj bez azotowych: wodany węgla i tłuszcze. Ciała białkowe otrzymały swą nazwę od białka jaja kurzego, do którego są w swych własnościach podobne. Ciała białkowe stanowią najpożywniejszą część mięsa, znajdują się w mleku (pod nazwiskiem sernika), w owocach strączkowych (pod nazwiskiem leguminu), w ziarnach zboża (pod nazwiskiem glutenu). Wodany węgla znajdują się głównie w pokarmie pochodzenia roślinnego. Spożywamy je głównie jako krochmal w kartoflach i owocach dających mąkę; inne rodzaje wodanów węgla są to: cukier i drzewnik. Cukier znajduje się zarówno w roślinach (cukier gronowy, owocowy, burakowy, trzcinowy), jak i w mleku (cukier mleczny). W ciele ludzkim istnieją materie do cukru podobne: w mięśniach, w wątrobie. Drzewnik stanowi ważną część komórki roślinnej; on to nadaje roślinom twardość; nie rozpuszcza się w sokach trawiących ciała ludzkiego, więc jest jako pokarm nic nie wart. Tłuszcze zawarte są zarówno w zwierzętach jak i roślinach; do tłuszczów należą: smalec, masło, oliwa. Wodę zawierają wszystkie pokarmy, niektóre w znacznej ilości. Np. młode jarzyny i owoce składają się w 90% swej wagi z wody. Sole różne wchodzą w skład pokarmów. Jedynie chlorek sodu (sól kuchenna) jest do wielu pokarmów jako przyprawa dodawanym. Ciała białkowe są niezbędne do odnawiania komórek, ponieważ zawierają azot. Ciała bez azotowe umożliwiają czynność komórek i sprzyjają zaoszczędzaniu tłuszczu w ciele.

przeprowadzki Żory