Praca i zmęczenie jako przyczyna chorobotwórcza cz. 24

Wreszcie należy zaznaczyć, że szkodliwe czynniki fabryczne o wiele częściej i silniej wpływają na organizm kobiecy, niż męski. Wywołując niedokrwistość i osłabienie; statystyki bowiem niemieckie wykazują, że śmiertelność kobiet w fabrykach przewyższa przynajmniej o 10% ogólną śmiertelność mężczyzn, co również ujawnia się przy badaniu zachorowań w oddzielnych zajęciach.

Odsetek zachorowań krawców wynosi 56 u mężczyzn, a 61 u kobiet na 100, u introligatorów 60 i 80, u rękawiczników 71 i 91, w fabrykach ubrań 86 i 96, w fabrykach wyrobów włóknistych 80 i 92 i t. d. Jednocześnie praca w fabrykach powoduje u kobiet różnorodne zaburzenia w sferze płciowej, przede wszystkim w dziedzinie miesiączkowania, co ujawnia się szczególnie u szyjących na maszynach lub prasowaczek; Dalej nieuchronny wpływ wielu, zajęć zwłaszcza ciężkich odzywa się u kobiet w samodzielnym powstawaniu poronień i nienormalnym przebiegu porodów; tak w lipskiej kasie zjednoczonej określono, że liczba poronień u robotnic występuje w 1,7 przypadków, gdy u kobiet niezajętych w fabrykach wynosi 0,3 a szczególnie często porody przedwczesne trafiają się u praczek, prasowaczek, robotnic przy fabrykacji metalu, a przede wszystkim w fabrykach ołowiu.