Praca i zmęczenie jako przyczyna chorobotwórcza cz. 2

Odwrotnie znowu do zajęć, wymagających znacznej siły fizycznej, np. rzeźnictwo, murarstwo, przyjmowani bywają jedynie zupełnie zdrowi i dobrze rozwinięci młodzieńcy, stąd też już priori powiedzieć można, że chorobowość i śmiertelność w tej kategorii zajęć powinny być mniejsze. Naturalnie, wchodzi tu jeszcze w grę wiele innych różnorodnych czynników, np. praca w danem rzemiośle na wsi lub w wielkim mieście, ilość godzin racy, wysokość zarobku, umożliwiająca lepsze lub gorsze odżywianie, alkoholizm i t. p. czynniki, które powinny być wzięte krytycznie, a wnioski opierać się mogą na szerokiej statystyce, analizującej wszystkie powyższe czynniki.

Praca fizyczna zależy nie tylko od sprawności organizmu, a przede wszystkim jego siły mięśniowej, lecz i od impulsu woli i energii, z jaką ją dany osobnik wykonywa, przezwyciężając jednocześnie stopniowo wzmagające się uczucie zmęczenia; stąd też każda praca wymaga nie tylko pewnej wprawy, ale i energii, pewnego rytmu, przy którym występować powinny pewne skurcze mięśni i odpowiednie pauzy, z unikaniem niepotrzebnych ruchów dodatkowych.