Praca i zmęczenie jako przyczyna chorobotwórcza cz. 19

Do wybitnych szkodliwości dla zdrowia robotników zaliczyć należy fabryki, w których są przerabiane istotne dla organizmu trucizny, jak oto: rtęć, ołów, fosfor, chrom, arsen i t. p. Trucizny te, przerabiane głównie w fabrykach wielkiego przemysłu chemicznego w Anglii i Niemczech, wywierają wpływ chorobotwórczy bądź to wprost przez wdychanie gazów trujących i wchłanianie ich następcze do krwi (kwas arsenawy, solny, pary rtęci, fosforu, chromu i t. p.), bądź przez wdychanie pyłu np. ołowianego, bądź też działając pośrednio przez skórę rąk, z czego powstają głębokie wrzody, próchnienie kości i t. p. Najczęstszą atoli przyczyną zatruć w owym przemyśle jest pył ołowiany, w fabrykach bowiem tej kategorii (stereotypnie) znajdowano w powietrzu, na wysokości ust robotnika, 2,5 do 9 miligramów ołowiu na 100 litrów powietrza, ilość ogromną, jaką przy oddychaniu wchłania robotnik.

Tymi drogami powstają u pracowników ciężkie choroby nieuleczalne, tak zwane charłactwo rtęciowe, ołowiane i t. p., a jednocześnie robotnicy tej kategorii są bardzo usposobieni do zapadania, na różne zwykłe, a przede wszystkim zakaźne choroby, częściej, niż pracujący w innych kategoriach fabryk.