Choroby związane z mieszkaniem cz. 9

Ale ubodzy mieszkańcy wielkich miast nie cieszą się tern dobroczynnym działaniem wyrównawczym natury, gdyż podczas lata większość ich pracuje w przestrzeniach zamkniętych (fabryki), a w ich ciasnych i przepełnionych mieszkaniach występuje druga ostateczność — szkodliwość nadmiernego upału.

Do szkodliwych czynników ciasnych mieszkań należy także zaliczyć kurz, w nich znajdujący się; przedostaje się on z ulic przepełnionych nim uboższych dzielnic miasta, wskutek nieczystego utrzymywania mieszkań i niedostatecznego oczyszczania tychże, gromadząc się głównie w mieszkaniach suterenowych i na niższych piętrach; najbardziej jednak gromadzi się w izbach, w których znajdują się drobne warsztaty, szczególnie takie, przy których powstaje kurz z materiałów, używanych przy robocie (krawiectwo, szewctwo, fryzjerstwo itd.).

Badania Rubnera wykazały, jak wielka ilość kurzu nagromadza się w tego rodzaju mieszkaniach; określił on, że ilość ta jest 700 razy większa od ilości kurzu na wolnym powietrzu.