Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 8

Według sprawozdań kasy frankfurckiej, sklepowe wykazują bardzo wysoką liczbę zachorowań, odwrotnie sługi i kelnerki stosunkowo niską, prawdopodobnie wskutek lepszych warunków odżywiania. Zwrócono również powszechnie uwagę we wszystkich kasach, że kobiety zamężne mają więcej usposobienia do chorób, niż niezamężne, prawdopodobnie ze względu, iż pracują głównie przygodnie, i to w niezdrowych zajęciach (wyroby włókniste, tytoń, gałgany), które nie wymagają znacznego wyrobienia, jakie posiadają robotnice niezamężne, pracujące w różnych innych zajęciach, a jednocześnie kobiety zamężne pracują dodatkowo w domu, przy gospodarstwie i dzieciach. O szkodliwym wpływie pracy fabrycznej na kobiety, będące w ciąży, wspominałem już wyżej. Naturalnie wszystkie powyższe wielce ciekawe dane odnoszą się do spostrzeżeń, dokonanych za granicą, mogą więc one być jedynie wskazówką dla nas na przyszłość, t. j. do chwili organizacji obowiązkowych i powszechnych kas chorych, dotychczasowe bowiem nasze dane są zbyt szczupłe i nieścisłe, aby na ich podstawie można było wyprowadzić jakie wnioski. Co do drugiego pytania; na jaki rodzaj chorób najczęściej zapadają pracownicy różnych zawodów? Trudno dać ścisłą na to odpowiedź, wchodzą tu bowiem w grę wielce różnorodne czynniki.