Choroby związane z mieszkaniem cz. 11

Jak bowiem wiadomo, w niektórych chorobach zakaźnych, szczególnie w tyfusie brzusznym, osobniki, które przebyły tę chorobę, bywają jeszcze bardzo długo, nieraz przez całe tygodnie, a nawet miesiące, rozsadnikami drobnoustrojów chorobotwórczych, zawartych w wydzielinach chorych, a które w ciasnych i brudnych mieszkaniach łatwo się mogą nagromadzić (w brudnej bieliźnie, kurzu, nawet na powierzchni produktów spożywczych), szerząc wśród zdrowych mieszkańców tychże mieszkań tyfus brzuszny, który w tych warunkach najczęściej przybiera charakter epidemiczny, umiejscowiony w pewnych domach, a nawet mieszkaniach.

W ciasnych a przepełnionych i brudnych mieszkaniach choroby zakaźne mogą się również szerzyć drogą pośrednią, tj. przez znajdujące się zwykle w obfitości w tej kategorii mieszkań rozmaite owady, będące niemal stałymi współmieszkańcami takich mieszkań, mianowicie; muchy, komary, pchły, wszy, karaluchy itp. Rola tych owadów w przenoszeniu ciężkich chorób zakaźnych, a głównie tyfusu wysypkowego, została zbadana bardzo gruntownie, nawet doświadczalnie przez licznych uczonych, przy czym okazało się, że tyfus wysypkowy przenoszą wszy, w których organizmie rozwija się swoisty zarazek, który następnie przez ukąszenie dostaje się do krwi człowieka, powodując rozwój ciężkiej choroby.