Podział kończyn

podzial-konczynKończyny górne, czyli ręce składa ją się: z barek, ramienia, przedramienia i dłoni. Barki składają się z łopatek (dwu płaskich kości ułożonych na grzbiecie) i obojczyków. W łopatce, od przodu, widzimy zagłębienie, w któremu umocowany jest górny koniec ramienia (tak zwana główka ramienia). Tym sposobem tworzy się tak zwany staw barkowy. Pod tym stawem, między tułowiem a ramieniem, istnieje tzw. pacha. Ramię łączy się z przedramieniem przy pomocy stawu łokciowego. Przedramię właściwe składa się z dwóch kości: kości promieniowej i kości łokciowej. Dłoń składa się z szeregu (8) kości drobnych we dwa rzędy ułożonych. Palce składają się z podłużnych kostek, stawami ze sobą powiązanych.

bramy Piła

Kończyny dolne, czyli nogi składają się: z uda, goleni i stopy. Udo umocowane jest główką swą (częścią górną) w zagłębieniu istniejącym na kości biodrowej. Goleń składa się z dwóch kości goleniowych.

Połączenie kości: uda i goleni tworzy staw kolanowy. W tymże stawie udział bierze mała płaska kość, zwana rzepką (jabłkiem). Stopa, składająca się z szeregu drobnych kości, zakończoną jest palcami. Stopa, oparta o ziemię, nie dotyka jej całą swą powierzchnią; przeciwnie – zauważyć można pewien łuk, jaki ona tworzy, dotykając ziemi jedynie piętą i palcami. Jeżeli człowiek, stojąc dotyka ziemi całą powierzchnią dolną stopy natenczas stopa jego jest zbudowana wadliwie (tzw. płaska stopa).

Części miękkie, zawarte w jamach ciała nazywamy wnętrznościami. W jamie piersiowej leżą następujące wnętrzności: płuca i serce.

bramy Piła