Choroby związane z mieszkaniem cz. 10

O szkodliwym działaniu kurzu na organizm ludzki mówiliśmy już obszernie w dziale pierwszym, omawiając szkodliwości fabryczne dla zdrowia robotników; tu tylko dodam, że przede wszystkim kurz, pochodzący z substancji roślinnych i zwierzęcych (wyroby włókniste, włosy ludzkie), działa w sposób drażniący na drogi oddechowe, wywołując chroniczne katary, a przy dłuższym trwaniu tychże usposabia organizm do zakażenia się lasecznikami gruźliczymi, albowiem kurz, przepełniający ciasne, źle przewietrzane mieszkania, zawierać też może i drobnoustroje chorobotwórcze, a przede wszystkim paciorkowce i gronkowce wywołujące różnorodne stany zapalne, dalej laseczniki ropy błękitnej, a nawet laseczniki i zarodniki tężca i laseczniki gruźlicze. W ciasnych i wilgotnych, źle przewietrzanych mieszkaniach mogą również znajdować się w kurzu, osiadłym na podłodze, szczególnie w kątach nie wymiatanych – laseczniki tyfusu brzusznego a prawdopodobnie i pasożyty, właściwe innym chorobom zakaźnym (ospa, szkarlatyna, tyfus wysypkowy itd.), a dostające się do powietrza z kurzu mieszkań osób chorych, które przebyły choroby zakaźne, zajmując stale lub czasowo te mieszkania.