Odpadki z gospodarstwa

odpadyŚmiecie, odpadki gospodarstwa domowego należałoby natychmiast palić. Jest to jednak rzeczą trudną, więc je składają do śmietników i z tych wywożą. Śmietniki jednak są często miejscem, skąd rozchodzą się złe zaduchy, zgnilizna, a nawet zarazki chorobowe. Odchody ludzkie nie powinny być wyrzucane wprost do dołów w ziemi wykopanych, jak to się jeszcze dzieje w wielu miejscowościach kraju naszego. Takie postępowanie zanieczyszcza grunt, a bardzo często daje powód do epidemii chorób zaraźliwych. Doły na odchody powinny być dobrze murowane, z materiału nieprzepuszczalnego i szczelnie przykryte od góry. Jeszcze lepiej wrzucać odchody do beczek metalowych, które się często wywozi na pola i tam opróżnia. Najlepszy sposób usuwania odchodów ludzkich stanowi kanalizacja spławna, jaka istnieje np. w Warszawie; odchody przez podziemne kanały unoszone są przez przepływającą wodę daleko od domostw.

gruz poznań

Wspomnieć jeszcze należy o tym, że mieszkania w piwnicach (sutereny) i na poddaszach (facyatki) są niesłychanie zgubne dla zdrowia. Rzadko bowiem mogą być mieszkania takie ciepłe w zimie, ochładzane w lecie, rzadko mogą być (szczególniej w piwnicach) jako tako przewietrzane; zwykle są wilgotne, duszne, cuchną stęchlizną. W nich to największe jest żniwo dla choroby i śmierci.

gruz poznań