Praca i zmęczenie jako przyczyna chorobotwórcza cz. 7

Ilość godzin dziennej pracy W danej fabryce lub zajęciu wpływa również w wysokim stopniu nie tylko na zdrowotność, lecz i na przeciętną długość życia robotnika, o czym pouczają dokładne statystyki fabryk angielskich, wedle których, w pierwszej ćwierci XIX wieku, z robotników w fabrykach bawełnianych, pracujących przeciętnie 14 do 18 godzin dziennie, wymierało 9 generacji w tym przeciągu czasu, w jakim umierały tylko 3 pokolenia pracowników fabryk nie bawełnianych, a przeciętny okres zdolności do pracy robotnika fabrycznego wynosił podówczas w Liverpoolu zaledwie lat 15. Ilość zachorowań w fabrykach soli alkalicznych w Nordwich spadła do połowy od czasu skrócenia dnia roboczego z 12 godzin na 8. W zachodnim Kumberlandzie, po podobnej redukcji godzin pracy, zauważono toż samo. W szwajcarskich tkalniach, po zmniejszeniu ilości godzin pracy na 11, zmniejszyła się chorobowość o 25%. To samo zjawisko dało się zauważyć i pod względem śmiertelności. I tak, w kopalniach węgla w okręgu Yorkshire, po redukcji godzin pracy z 12 na 8, stopniowo w tymże stosunku spadała śmiertelność. Wreszcie w wielkich fabrykach budowy maszyn, po skróceniu dnia roboczego do godzin 9, w ciągu następnych lat 17 wzrastało stopniowo przeciętne życie robotnika z lat 38,4 na 48,4.