Studnia odpowiednia dla zdrowia

studniaPo drugie, jeżeli do studni spływać mogą: nieczystości obok niej wylewane, lub przez grunt przedostawać się płyny, zawarte w ustępach, śmietnikach, gnojówkach – w pobliżu studni położonych – woda staje się nieczystą. Studnia powinna być tak budowaną: 1) Głęboką być na 6 łokci, co najmniej; 2) ściany studni powinny być nieprzepuszczalne; 3) z wierzchu kryta materiałem nieprzepuszczalnym; 4) wkoło studni grunt na odległości 4 łokci podniesiony, ubity (gliną) i nieprzepuszczalny; 5) wkoło ogrodzona, by pod nią podejść nie było można i w bliskości jej nieczystości wylewać; 6) ujście (otwór, wodę wylewający) powinno być od studni o jakie 4—5 łokci oddalone; 7) powinna być kopaną daleko od ścieków, rynsztoków, zlewów, kanałów, śmietników, obór, chlewów, ustępów; 8) rura tłok i naczynie do czerpania wody – często oczyszczane, zarówno jak i ściany studni. Dobra woda studzienna powinna mieć w lecie i w zimie jednakową ciepłotę; nie powinna po deszczach ulewnych przybierać. Wodę dobrą i stale czystą dają tzw. studnie abisyńshie (artezyjskie), które, chociaż droższe od zwykłych, należy jak najrychlej w kraju rozpowszechnić.

sklep z kosmetykami online