Zdrowie pracownika

zdrowie-pracownikaŻadne przepisy państwowe ani ulepszenia nie pomogą, jeżeli sami pracujący nie przyłożą ręki do dbałości o zdrowie własne. Powinni pamiętać o ulepszeniach, przepisach i z nich korzystać. Powinni nosić odzież do pracy najwygodniejszą. Pracując w pyle używać masek na usta, a oddychać nosem, w którym pył osiada i nie dochodzi aż do płuc. Pracując przy ogniu używać ciemnych okularów. Brudnymi rękami nie kłaść pożywienia do ust.

wywóz gruzu – Poznań

Aby mieć pojęcie, jak wpływa dane zatrudnienie na pracujących, oblicza się, ilu wśród stu pracujących w danym zawodzie umiera, dożywszy pewnego wieku. Tym sposobem dostrzeżono przede wszystkim, że pracujący w przestrzeniach zamkniętych, zwykle nieprzewietrzanych i zawierających pył, żyją krócej, aniżeli pracujący na otwartym powietrzu, na powietrzu nie zawierającym kurzu. Najdłużej żyją duchowni, ogrodnicy, rolnicy; krótko: tkacze, górnicy, szynkarze (zatruwają się wyskokiem). Suchoty rzadkie są u rybaków i rolników,— częste u piekarzy, młynarzy, krawców, zecerów. U. Niebezpieczne dla zdrowia wpływy zewnętrzne.

wywóz gruzu – Poznań