Praca i zmęczenie jako przyczyna chorobotwórcza cz. 8

Oprócz wpływu nadmiernie wytężonej pracy na objawy ogólnego wyczerpania, a pośrednio i skrócenia życia robotnika, występują jeszcze wielce różnorodne zaburzenia w rozmaitych organach ciała ludzkiego, zależnie od rodzaju pracy. I tak: u wytężających głos swój nadmiernie (śpiewacy, mówcy, wydmuchujący szkło i t. p.) występują zaburzenia krtani, rozdęcie płuc;, zaburzenia wzroku, a przede wszystkim krótkowzroczność—u zecerów, litografów, hafciarek; zaburzenia dróg oddechowych w zajęciach, połączonych z pyłem i kurzem—u robotników w kopalniach węgla, tokarzy, stolarzy, nożowników i t. p. Robotnicy, pracujący w pozycji stojącej, doświadczają różnorodnych zmian w mięśniach, żyłach i ścięgnach nóg. Odwrotnie u pracujących w pozycji siedzącej i zgiętej występują zboczenia w klatce piersiowej i kręgosłupie (szewcy, krawcy, rymarze i t. p.). U osobników, przy pracy których następuje znaczne natężenie energii (maszyniści, telegrafiści i t. p.), zjawia się osłabienie systemu nerwowego i szereg zjawisk neurastenicznych, które nie są bynajmniej chorobami właściwymi klasie zamożnej, przeciwnie spotykamy je, i to często, u najbiedniejszych, przepracowanych robotników.