Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 22

Przy tym w statystykach tych, podawanych podług powiatów i guberni, nie rozróżniano ludności miasteczek i osad od ludności czysto wiejskiej a dalej – niema wcale szczegółowych rubryk dla wieku i zajęcia natomiast cechą wybitną, jak zwykle w statystykach rosyjskich jest — wyznanie zmarłych lub chorych. Pomimo jednak tych rażących błędów, statystyka śmiertelności i zachorowań ludu wiejskiego u nas wskutek chorób zakaźnych daje nad wyraz smutne wprost przerażające wrażenie, jeśli je porównamy z podobnymi liczbami, otrzymanymi na Zachodzie.

Same jednakże liczby śmiertelności z chorób zakaźnych, aczkolwiek wielce smutne, stanowią tylko ogólną wskazówkę co do liczby chorych, zapadłych na cierpienia zakaźne. Dane bowiem w tym przedmiocie, zamieszczone w „Roczniku statystycznym” Grabskiego, można by chyba odnieść tylko do głównych chorób zakaźnych, jak: szkarlatyny, ospy i tyfusu, co do których dane mogą być wiarogodniejsze, gdyż na meldowanie tych chorób zwracały władze sanitarne rosyjskie baczniejszą uwagę.