Czym jest krew?

kreewCzęść powietrza do płuc wciągniętego mieści się w pęcherzykach płucnych z krwią, która nieustannie po całym ciele naszym krąży. Krew jest płynem lepkim, czerwonym. Składa się ona: z osocza (płynu bezbarwnego) i niezliczonego mnóstwa drobniutkich krążków i kulek: ciałek krwi. Większość ciałek krwi ma barwę czerwoną; są to tak zwane czerwone ciałka krwi. Prócz tych istnieją jeszcze białe (bezbarwne) ciałka krwi. Krew znajduje się wgłąb w sercu, bądź w naczyniach krwionośnych, tj. w elastycznych rurkach, po całym ciele rozrzuconych. Odróżniamy wśród nich: tętnice (arterię) i żyły (weny). Przez tętnice krew z serca wychodzi, przez żyły do serca biegnie z powrotem. Serce leży w worku, zwanym workiem sercowym. Wielkość serca równą jest zwykle wielkości pięści tej osoby, do której serce należy. Górna część, szersza, serca, przylega do tylnej powierzchni mostka, dolna zaś węższa, (t. z. wierzchołek serca) leży dotykając przestrzeni między 5 i 6 żebrem lewem, o jaką szerokość dłoni odległa od dolnego końca mostka. Serce utworzone jest z mięśni i zawiera w środku jamę, na cztery części podzieloną.

wyposażenie wnętrz online

Dwie małe jamy górne nazywamy: przedsionek prawy i lewy, dwie jamy dolne – komora prawa i lewa. Każda komora łączy się przez otwór z przedsionkiem właściwym. Przedsionki między sobą, ani komory między sobą nie łączą się. Z komory lewej serca wychodzi tętnica główna (aorta); ta dzieli się, kolejno, na coraz to węższe i węższe tętnice. Najwęższe tętnice dzielą się wreszcie na bardzo ważkie rurki, tak zwane naczyńka włosowate. Naczynka te, w postaci gęstych siateczek, istnieję, we wszystkich częściach ciała. Z ponownego łączenia się tych naczyniek włosowatych powstaję żyły. Żyły drobne łączą się z sobą po kilka, tworząc coraz to szersze, aż wreszcie stanowię dwie żyły główne {puste), wlewające krew do prawego przedsionka. Krew, która wybiegła z lewej komory przez tętnicę główną i wróciła przez żyły puste do prawego przedsionka, przebiegła duży krąg krwiobiegu. Z przedsionka prawego biegnie krew do komory prawej; z tej biegnie przez mały krąg krwiobiegu, czyli krwiobieg płucny. Mianowicie, z prawej komory biegnie krew przez tętnicę płucną do płuc, w których tak się dzieli na coraz to węższe tętnice, jak to czyniła tętnica główna. I tu naczyńka włosowate łączą się wżyły,a najszersze – żyły płucne wlewają krew do lewego przedsionka.

wyposażenie wnętrz online