Uczucie sytości

uczucie-sytosciSytym można się czuć, zaspokoiwszy głód pokarmem wszelkim. Inna rzecz jednak, czy wszelki, bez różnicy, pokarm ma jednakową dla ciała naszego wartość. Otóż okazało się, że ciało ludzkie wymaga pewnych materyj pokarmowych w określonych, mniej więcej, ilościach, by się utrzymać w zdrowiu. Każdy z nas wybiera sobie instynktem w pośród dostępnych mu pokarmów to i tyle, co i ile mu służy. Nadużywszy raz czegoś, do- 4 świadczy wszy szkody z używania jakiegoś pokarmu – unika go, o ile jest rozsądnym człowiekiem, rzecz naturalna. Czasem jednak wypada z góry przygotować pokarm dla całej grupy ludzi, pokarm dla wszystkich tenże sam, lip. dla żołnierzy w koszarach, dla więźniów, dla uczniów itp.; w tym celu obliczono ilości materyj pokarmowych niezbędnych przeciętnie dla ludzi różnego wieku i różnie pracujących, w różnych warunkach. W tym celu obliczono, że np. człowiek dorosły, umiarkowanie pracujący, w naszym umiarkowanym klimacie, potrzebuje przeciętnie na dobę zastąpić wydalone z ciała: 19 gramów azotu i 281 gramów węgla. Te ilości materyj, z kałem, moczem, przeziewem przez skórę, wydychaniem wydalone, należy zastąpić pokarmem. Tu pamiętać należy, że nie ze wszystkich zjedzonych pokarmów ciało ludzkie w jednaki sposób może korzystać.

przeprowadzki Zabrze