Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 2

Różnica w liczbie śmiertelności zależeć może jeszcze od dwu ważnych okoliczności, a mianowicie:

1) Do niektórych zajęć, przedstawiających według jednozgodnej opinii wysoką liczbę śmiertelności (krawcy, szewcy), oddawani bywają chłopcy już wątli lub nawet chorzy uprzednio; dlatego przy ocenianiu wysokiej szkodliwości tych zajęć i ta okoliczność powinna być wzięta pod uwagę.

2) Do pewnych zajęć, przede wszystkim na kolei, a nawet w wielu fabrykach, robotnicy bywają uprzednio badani przez lekarzy, czy są zupełnie zdrowi; stąd też pracownicy tej kategorii są bardziej odporni na szkodliwości i wykazują mniejszą odsetkę śmiertelności; tak np. kolejarze w Anglii dają liczbę 78, w kasie austriackiej 70.

W każdym razie, mimo licznych usterek i nieuniknionych błędów,  statystyki wykazują niechybnie, że są pewne kategorie zajęć (tokarstwo, garncarstwo, fryzjerstwo, kamieniarstwo, kelnerstwo), które we wszystkich krajach i w najróżnorodniejszych warunkach wysoce szkodliwie wpływają na zdrowie pracowników i przyczyniają się niechybnie do skrócenia ich życia, są więc zajęciami bardzo niezdrowymi. Odwrotnie znowu inne kategorie zajęć, jak: praca na roli, rybołówstwo, leśnictwo, nauczycielstwo, kolejarstwo, stan duchowny — są zajęciami względnie zdrowymi i dają na ogół większą szansę długowieczności.