Praca i zmęczenie jako przyczyna chorobotwórcza cz. 12

2) Silny hałas, właściwy niektórym zajęciom (kowale, kotlarze, puszkarze, młynarze), wpływa szkodliwie na organ słuchu przez osłabienie siły słuchowej, powoduje częściową, a nieraz całkowitą głuchotę.

3) Zimno i wilgoć, nadmierne gorąco, a szczególnie nagłe przejścia z wysokiej do niskiej temperatury (hutnicy, piekarze, giserzy, strycharze, rybacy, pracujący w lodowniach, cukrowniach itp.), bardzo sprzyjają usposobieniu do cierpień reumatycznych, do tak zwanych przeziębień, powodujących przewlekłe katary dróg oddechowych, do cierpień nerek (pracujący w suterenach i w gruncie błotnistym, robotnicy przy drenowaniu gruntu itp.).

4) Zaburzenia różnego rodzaju w narządzie słuchowym występują u pracowników, zatrudnionych w kesonach przy budowie mostów, u nas spotykane rzadko. Dr. Świątecki w r. 1907 opisał szereg tych zaburzeń, spostrzeganych u robotników w kesonach, przy budowie mostu Poniatowskiego w Warszawie.

5) Do najszkodliwszych czynników, a przy tym nadzwyczajnie rozprzestrzenionych w różnych fabrykach i zajęciach, należy bezspornie kurz; szkodliwość jego dla zdrowia znana była dokładnie, określano nawet całe grupy chorób pod nazwą tak zwanych pylic, spowodowanych pyłem węglowym, wapiennym, metalowym lub organicznym (włosy, pył roślinny, mąka).