Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 18

Pracownicy obszernego działu wyrobów włóknistych (Textil-Indiistrie), podług sprawozdania kas chorych, przedstawiają na ogół niezbyt wygórowaną liczbę śmiertelności; wynosi ona w Anglii 90 — 114 na 100 śmiertelności podstawowej. Częstość

Częstość zachorowań wynosi 4 — 5 razy na robotnika, a rodzaj cierpień zależy od kategorii zajęcia: w tkalniach bawełny i u tkaczy przeważają katary dróg oddechowych, a cierpienia te dosięgają 70,8 wszystkich zachorowań; potem idą choroby trawienia, błędnica, cierpienia nerwowe wskutek wyczerpującej pracy, hałasu fabrycznego i natężenia uwagi. Krawiectwo jest zajęciem w ogóle niezdrowym. Około połowy krawców cierpi na gruźlicę, dalej idzie niedokrwistość, wrzody żołądka; chorobliwość jest jeszcze większa u tak zwanych chałupników z powodu złych warunków mieszkaniowych. U szewców przeważają również cierpienia dróg oddechowych i gruźlica, dalej częste są cierpienia serca, a głównie wady zastawek (15 % wszystkich zachorowań). Niemal u każdego występuje charakterystyczne dla szewców zapadnięcie klatki piersiowej w okolicy mostka; skłonni są również do cierpień skórnych i nerwowych. Drukarze przedstawiają nie tylko wysoką śmiertelność (około 160%). lecz jednocześnie są niezwykle skłonni do chorób, z których najczęstsza jest gruźlica (30 — 40 % w Berlinie).