Praca i zmęczenie jako przyczyna chorobotwórcza cz. 14

Oprócz szkodliwości, jakie na zdrowie robotników wywiera kurz, staje się on sam przez się w wielu razach czynnikiem bardzo szkodliwym, gdyż mogą się w nim znajdować wielce szkodliwe dla zdrowia drobnoustroje chorobotwórcze, jako to: karbunkuł (u gałganiarzy), promienica, a przede wszystkim gruźlica; dalej paciorkowce i gronkowce, laseczniki ropy błękitnej, które wywołują różnorodne sprawy ropno-zapalne w organizmie ludzkim.

6) Drobnoustroje chorobotwórcze, wywołujące choroby zakaźne ostre lub przewlekłe, występują bardzo często przy różnorodnych zajęciach, a niektóre z wywołanych przez nie ciężkich chorób, jak przekonywa doświadczenie, występują o wiele częściej w pewnych kategoriach zajęć; nie ulega przeto wątpliwości, że pewne rodzaje zajęcia usposabiają pracowników do częstszego zapadania na poszczególną chorobę zakaźną. Tak więc:

a) Ciężka, wysoce zakaźna choroba, zwana karbunkułem, najczęściej kończąca się śmiercią, występuje u robotników, mających do czynienia ze skórami lub z wnętrznościami padłych na też chorobę zwierząt, a więc u garbarzy, szczotkarzy, sortowników wełny, owczarzy i t. p.