Praca, odpoczynek i potrzeby

pracaPraca należy też do niezbędnych potrzeb człowieka. Próżnowanie osłabia ciało, przytępia i psuje umysł. Jednocześnie jednak wymaga ciało i odpoczynku, który powraca zużyte przy pracy siły. Nadmiar pracy wycieńcza ciało i umysł. Pielęgnowanie zdrowia wymaga prawidłowego stosunku między czasem poświęconym pracy i odpoczynkiem. Trudno jednak dać jakieś ogólne prawidła w tej mierze. Ludzie się co (do tego bardzo różnią: jednego już męczy i wyczerpuje to, czego inny nie odczuwa wcale. W każdym jednak razie pamiętać należy, że odpoczynek jest po pracy konieczny dla zdrowia. Odpoczynek stanowi już, do pewnego stopnia, sama zmiana pracy jednej na drugą. Ludzie pracujący umysłowo znajdą odpoczynek w umiarkowanej pracy cielesnej, a pracujący cieleśnie – w umiarkowanej pracy umysłowej. Bardzo ważnym też czynnikiem zdrowia są: rozrywki, zabawy, wesołość (towarzystwo bliźnich). I w tym względzie żadnych przepisów ogólnych dać nie można.

poznań kontenery na gruz

Przy zaspokajaniu swych potrzeb wymaga człowiek co chwila pomocy bliźnich. Dla zbudowania domu, dla przygotowania dobrej odzieży itd., łączyć się ludzie z sobą muszą; każdy doskonali się w jednym zawodzie, potrzebując za to pomocy ze strony innych zawodów. Z tej przyczyny ludzie jednoczą się, osiadają razem, tworząc wsie, osady, miasta. Wspólne pożycie ludzi stało się dziś koniecznością, jednocześnie jednak to gromadzenie się dużej ilości ludzi na małych przestrzeniach ma i swe złe strony, które są dla zdrowia szkodliwe. Poznanie tych złych stron i ich usuwanie jest zadaniem higieny publicznej. Administracja wsi, miasta, państwa dbać winna o środki usuwające groźne dla zdrowia warunki i zaprowadzać urządzenia dla zdrowia pożyteczne. Baczyć też powinna, by niedbałość jednostek nie szkodziła ogółowi.

poznań kontenery na gruz