Potrzeba życiowa człowieka – powietrze

powietrzeBy ciało człowieka mogło sprawnie pracować, musi ono zaspokajać szereg potrzeb. Człowiek potrzebuje: powietrza, by oddychał; wody, jako napoju i do utrzymania czystości; pokarmu – dla podtrzymania przemiany materii; odzieży i mieszkania – dla ochrony od oziębienia i zmian pogody. Potrzeba mu światła, potrzeba strawy umysłowej. Wskazówki, jak najstosowniej zaspokajać potrzeby, daje człowiekowi nauka zwana higieną.

Powietrza używa człowiek (i zwierzęta) do oddychania. Otacza ono, jako atmosfera, całą kulę ziemską. Powietrze stanowi mieszaninę gazów; w 100 kwartach powietrza znajduje się 78 kwart azotu, 21 kwart tlenu,  30 kwarty kwasu foliowego i zmienne ilości pary wodnej.

hurtownia oświetlenia Piła

Azot powietrza nie może podtrzymywać życia. Tlen jest za to niezbędny do życia; łącząc się chemicznie z różnymi materiami (co się nazywa: utlenianiem tych materyj), rozkłada je. Kiedy ludzie i zwierzęta wyczerpują płucami swemi tlen z powietrza, rośliny przeciwnie – wydalają z siebie tlen. Ludzie i zwierzęta wydychają za to kwas węglowy, który potrzebny jest roślinom. Pod wpływem wyładowań elektrycznych podczas burzy, zarówno jak pod pływem parowania wody, część tlenu powietrznego zgęszcza się. Tą drogą powstaje ozon, gaz posiadający wszystkie własności tlenu, ale w stopniu silniejszym. Ozon oczyszcza powietrze. Kwas węglowy powietrza pochodzi z płuc ludzi i zwierząt, ze wszystkiego zresztą, co spaleniu uległo. Powietrze, wydalone z płuc dorosłego człowieka w ciągu godziny, zawiera 22 do 23 kwart kwasu węglowego. Kwas węglowy powstaje także wszędzie, gdzie odbywa się gnicie; kwas węglowy jest trucizną dla ludzi i zwierząt, jeżeli w większych ilościach znajduje się w powietrzu. Jeżeli na 100 kwart powietrza znajduje się 1 do 5 kwart kwasu węglowego – człowiek mdleje. Przy większych ilościach – umiera.

hurtownia oświetlenia Piła