Odzież

odziezPowierzchnia ciała ludzkiego oddaje ciągle ciepło powietrzu otaczającemu. Im powietrze to jest zimniejsze, tym więcej ciepła człowiek traci. Odzież chroni człowieka od tej straty, do pewnego stopnia. Materiały na odzież pochodzą bądź ze świata zwierzęcego: futra, skóry, wełna, pierze, włos, jedwab; bądź ze świata roślinnego: płótno, bawełna, guma. Zdolność odzieży chronienia ciała zależy od jej grubości i zdolności przewodnictwa ciepła. Materiale ciepło przeprowadzające, tj. wolno je nabywające i wolno tracące, dają najlepszą ochronę od wpływu zimna. Prócz tego ma duże znaczenie powietrze, znajdujące się między jedną warstwą odzieży a drugą, powietrze jest bowiem złym przewodnikiem ciepła. Im więcej sztuk odzieży na sobie mamy, tern więcej warstw powietrza nieruchomego i ogrzanego otacza nasze ciało i chroni je od zewnętrznego, ruchomego i zimnego powietrza.

kontenery Poznań

Z tejże samej przyczyny odzież porowata (tj. zawierająca liczne maleńkie otworki) dobrze nas chroni, ponieważ wewnątrz tych porów jest powietrze chroniące nas, jako zły przewodnik. Materiały gęste bardzo, zbite, tej własności już nie mają. Zrozumiemy znaczenie warstwy powietrza, leżącej między ciałem a odzieżą, gdy sobie przypomnimy, że w zimie obcisłe rękawiczki skórzane nie ochraniają dobrze rąk od zimna, a obcisłe buty – nóg. Bo też pod obcisłymi rękawiczkami brak warstwy powietrza. Futro dlatego dobrze chroni zwierzęta, iż w sierści pozostaje dużo nieruchomego powietrza, które chroni od zimna zewnętrznego. Toż samoczynni upierzenie dla ptaków. Odzież wełniana ma tę wyższość nad bawełnianą,, lnianą i jedwabną, że zawiera więcej porów; skóra włochata, szorstka, lepiej chroni, niż wyrobiona, gładka; ciepło futra zależy od długości i gęstości sierści. Gdy pory odzieży zostaną zatkane brudem i kurzem, traci ona swą zdolność ochraniania ciała; tenże skutek ma wycieranie się sierści futra. Materie barwiące, farby, zatykając pory, zmniejszają też wartość odzieży jako ochrony od straty ciepła.

kontenery Poznań