O wrażliwości siatkówki cz. 6

2) Wielkość pasów na peryferii siatkówki w obrębie których niećwiczone oko litery odróżniać może, różną jest dla różnych południków oka.

3) Przy równej wrażliwości osiowej, granice pasów dla wielkich liter stosunkowo mało się różnią.

4) Granice peryferyczne dla spostrzeżeń wielkich liter leżą mniej więcej w jednakowej od środka odległości; natomiast granice dla małych liter bardzo w różnych oczach 84 różne — i na odwrót: przy równych granicach dla małych liter w różnych oczach trafia się większa różnica dla wrażliwości na wielkie litery. W skutek tego Dobrowolski i Gaine ustalają wniosek, że zmniejszenie się peryferycznej wrażliwości w różnych oczach, przy jednakiej wrażliwości środkowej nierównomiernie następuje.

5) Porównywają granice dla liter różnej wielkości niećwiczonych oczach, badacze ci doszli do ciekawego spostrzeżenia, że granice dla większych liter leżą znacznie bliżej środka siatkówki, podczas gdy granice dla małych liter stosunkowo bardziej są oddalone. To znaczy, że ukośnie padające wrażenia małych liter łatwiej są oceniane, aniżeli ukośnie padające wrażenia większych. „Przyczyną tego jest to, że około 40° pereferyczna wrażliwość niećwiczonych oczu bardzo szybko słabnie, zaś około 50° leżą ostateczno granice dla większych liter.