Płuca

pluca-ukladPłuca zawierają, jak gdyby gąbki, liczne małe komóreczki, zwane pęcherzykami płucnymi, Z tych pęcherzyków wychodzą cieniutkie, elastyczne rurki, które się z sobą łączą i tworzą coraz to grubsze rury (zwane oskrzelami), wreszcie – dwie grube, które prowadzą od obu płuc. Obie te rury łączą się wreszcie w jedną, zwaną tchawicą. Tchawica przebiega pośrodku szyi, łącząc się ku górze z krtanią; krtań dochodzi aż do jamy noso-gardzielowej. Tym sposobem tchawica i krtań połączone są z jamą ust i jamą nosa. Powierzchnię zewnętrzną płuc pokrywa cienka błona, zwana opłucną płucną. Powierzchnię wewnętrzną jamy piersiowej pokrywa podobna błona, zwana opłucną żebrową. Przez nieustanną czynność płuc, zwaną oddychaniem, otrzymuje ciało nasze powietrze. Odróżniamy: wdychanie i wydychanie powietrza.

wyposażenie mieszkań

Przy wdechu powietrze wchodzi przez usta i nos do krtani – dalej do tchawicy, i jej rozgałęzień (zwanych oskrzelami), wreszcie dochodzi aż do pęcherzyków płucnych; przy wydechu zaś wychodzi z pęcherzyków przez oskrzela, tchawicę, krtań i usta lub nos na zewnątrz. Przy wdechu rozszerza się klatka piersiowa i płuca; przy wydechu zaś zapadają się: klatka piersiowa i płuca (t. j. pęcherzyki płucne). Powietrze wydychane jest cieplejsze, niż wdychane, zawiera mniej tlenu, a więcej kwasu węglowego i wilgoci. Liczba oddechów wynosi u ludzi dorosłych, zdrowych na minutę: 16 do 18.

Przy wydychaniu powietrza możemy wydawać głos (dźwięki). Dzieje się to dzięki istnieniu w krtani ludzkiej tzw. strun głosowych, które drgają pod wpływem powietrza. Dźwięki przez struny głosowe wydawane, zamienia człowiek na mowę, używając języka, podniebienia, zębów i warg.

wyposażenie mieszkań