Warunki pracy a zdrowie

warunki-pracyW wielu wypadkach powstaje przy pracy pyl, kurz, który, wdychany, niszczy płuca, szkodzi oczom, drażni skórę. Pył z węgla, grafitu, ołowiu, mąki, najróżnorodniejszych przerabianych metali, szkła, wełny, bawełny i t. d. dostaje się wraz z powietrzem do narządów oddechowych i osłabia je. W kurzu znajdować się często mogą zarazki chorobowe (w fabrykach papieru z gałganów, w fabrykach wełny sztucznej ze szmat, przy wyrobie pędzli, szczotek z sierści). Tą drogą najczęściej się zarażają robotnicy ospą i wąglikiem (karbunkułem). W niektórych fabrykach powstają gazy trujące, które podkopują zdrowie pracujących. W innych istnieje ciągłe zatruwanie się takimi truciznami, jak ołów, rtęć, arszenik, fosfor.

wywóz śmieci w poznaniu

Przy obsługiwaniu maszyn zdarza się niejednokrotnie, że robotnik zostaje skaleczony, zraniony, a nawet zabity. Czasami zdarzają się i wybuchy, które naraz wiele osób zabijają lub kaleczą.

Przepisy państwowe nakazują urządzenia różne, ograniczające zły wpływ na zdrowie pracujących w fabrykach. Niestosowanie się do tych przepisów bywa karane. Dlatego też widocznym jest wielki postęp w urządzeniu fabryk, widoczną dbałość o zdrowie i życie pracujących. Nigdzie może higiena nie uczyniła w krótkim czasie tyle dobrego, co w higienie zawodowej.

wywóz śmieci w poznaniu