Zdrowie mieszkańców miast

zdrowie-mieszkancow-miastJeżeli grunt jest utrzymywany w czystości, nie nasiąka wodami ściekowymi i odpadkami, natenczas i studnie mogą mieć wodę czystą. Ale w większości przypadków woda studzien nie jest czystą. Administracja powinna ludności dostarczyć czystej i zdrowej wody. Obliczono, że dla zaspokojenia potrzeb wszelkich (napój, woda domycia, prania, różnych potrzeb gospodarskich, czyszczenia ulic i kanałów, polewania ogrodów’ publicznych itp. wypada na jednego mieszkańca miasta 150 kwart wody na dobę. Bez tej ilości dość trudno utrzymać czystość i dbać o zdrowie ludności. W taką też ilość zaopatrzy dbała administracja mieszkańców. Sprowadzając wodę bądź ze źródeł, bądź z rzek, i filtrując dokładnie.

poznań – wywóz gruzu

Sposób budowy miast ma też znaczenie dla zdrowia mieszkańców. Ulice zbyt wąskie dają mieszkania ciemne, duszne, wilgotne. Place wśród miasta, ogrody publiczne pośrodku miasta stanowią rezerwuary powietrza. Zdrowe będzie to miasto, w którym każdy dom stać będzie oddzielnie, otoczony choćby na tym ogródkiem, placem wolnym. Ciasne podwórza mają też same złe strony, co i ciasne ulice, ale w stopniu jeszcze wyższym.

Rodzaj zarobkowania mieszkańców 0 tyle ma znaczenie dla zdrowia ogółu, że wiele rodzajów przemysłu niepokoi ogół: huk młotów, kowadeł, warsztatów, dym kominów itp. Należałoby wszystkie tego rodzaju zakłady za miastem budować. Bardzo ważny czynnik stanowi zamożność mieszkańców, umożliwiająca zaprowadzenie ulepszeń zdrowotnych. Ale również ważnym jest stopień wykształcenia (inteligencja), który daje wiadomości o tern, co i jak czynić, by zdrowie zachować. Ludność zamożna i inteligentna stanowczo mniej choruje, dłużej żyje, aniżeli ludność uboga i ciemna.

poznań – wywóz gruzu