Zarazki daru

zarazekZarazek daru (tyfusu) brzusznego znajduje się w wypróżnieniach po chorych. To też wypróżnienia i wszystko co z niemi się styka (naczynia, pościel, bielizna), starannie dezynfekować należy. Rozpryskiwane wypróżnienia walają często podłogi, ściany, łóżka, o czym też pamiętać należy. Wylewanie wypróżnień do nieszczelnych ustępów, lub wprost do jakichś dołów, zanieczyszcza grunt i wodę. Przez wodę właśnie najczęściej się ludzie zarażają; ale i przez spożywanie pokarmów dotkniętych rękom brudną przez wypróżnienia durowe. Pamiętać bowiem zawsze trzeba, że i tysiące i miliony bakteryj są tak małe, że ich okiem dojrzeć nie można; czysta pozornie skóra może się od nich roić. Pamiętać należy, że dur brzuszny przebiega czasem bardzo lekko (jako tak zwana gorączka gastryczna), a pomimo to w wypróżnieniach po chorym znajdują, się zarazki durowe, które mogą u innego człowieka ciężki i śmiertelny dur wywołać. Ciężkie i lżejsze choroby żołądka i kiszek, szczególniej u dzieci napotykane, też są sprawą bakteryj, a więc są zaraźliwe (choleryna czyli cholera siuojska).

poznań usuwanie śmieci

Cholerą azjatycką zaraża się człowiek przez bakterie zawarte w wymiocinach i wypróżnieniach po chorych. Gdy się bakterie dostaną do wody, gdy zanieczyszczą odzież, sprzęty, naczynia, pożywienie – zaraza się szerzy. Dla uniknięcia zarażenia należy podczas epidemii:
1) pić wodę czystą, a ponieważ taka jest u nas rzadkością, więc pić za wsze wodę przegotowaną;
2) żadnych zalecanych leków niby ochronnych, nie używać bez nakazu lekarza;
3) jadać tylko u siebie w domu, potrawy przegotowane;
4) nie korzystać z publicznych kąpieli, ustępów;
5) myć ręce przed każdym jedzeniem.

Człowiek zdrowy zupełnie nie raz przełyka bakterie cholery i pozostaje zdrowym. Człowiek osłabiony, a szczególniej z popsutym żołądkiem, łatwo na cholerę zapaść może, gdy się nie wystrzega. W podobny sposób jak od cholery azjatyckiej wystrzegać się należy i od biegunki krwawej.

poznań usuwanie śmieci