Woda

wodaWody używamy: jako napoju, do przyrządzania różnych napojów, do gotowania pożywienia, do oczyszczania ciała naszego, prania bielizny, mycia statków, mycia drzwi, okien, podłóg itd.; również przy fabrykacji różnych przedmiotów potrzebną jest woda.Woda jest częścią składową, niezbędną, ciała naszego. Ponieważ bezustannie tracimy wodę (z powierzchni skóry, z moczem, z powietrzem wydychanym, z wypróżnieniami), więc też ciało nasze wymaga ciągłego dostarczania mu wody. Dostarczamy ciału wodę, pijąc ją czystą lub w postaci różnych napojów, a i wszelkie pokarmy twarde zawierają w sobie mniej lub więcej wody.

lampy Piła

Nie każdą wodę chętnie pijemy. I słusznie. Woda do picia powinna być przezroczystą, jasną, bezbarwną, nie powinna zawierać żadnych mętów, mieć jakiegoś smaku, powinna być chłodną i odświeżającą (przymiot ostatni zależy od zawartości kwasu węglowego w wodzie), wreszcie nieco „twardą”. „Twardą“ nazywamy wodę, zawierającą dużo soli wapniowych i magnezowych, rozpuszczonych; gdy soli tych zawiera woda mało – nazywamy ją „miękką”. Woda do picia powinna być „twardą”, woda do prania, mycia, gotowania – „miękką”. Czasem woda na pozór zupełnie czysta zawiera wrogów zdrowia ludzkiego – zarazki chorobowe.

Wodę czerpiemy w różny sposób. Przede wszystkim mamy wodę deszczową, miękką bardzo, ale zawierającą dużo zanieczyszczeń, które spadające krople dżdżu z powietrza zbierają. Dlatego to woda deszczowa prędko psuje się, gnije. Tam, gdzie brak innej wody, zbierają wodę deszczową i przechowują w dużych murowanych naczyniach, zwanych cysternami.

lampy Piła