Szkodliwość niektórych zawodów dla zdrowia pracowników cz. 12

To samo powiedzieć można o rolnikach, którzy w porównaniu do zajęć przemysłowych wykazują nie tylko śmiertelność mniejszą o połowę, co szczególnie uwydatnia się w chorobach ciężkich, jak gruźlica i cierpienia dróg oddechowych, ale 1 we wszystkich pozostałych rubrykach śmiertelność ich jest o wiele mniejsza. Z rozmaitych innych zawodów, jak to już wyżej wzmiankowałem, nie posiadamy ścisłych danych statystycznych o częstości zapadań na różne choroby, omówimy je więc tylko ogólnikowo, opierając się na spostrzeżeniach, zdobytych przeważnie przez lekarzy, kasy chorych, różne instytucje zawodowe i t. p. Tak więc lekarze, o których dopiero co była mowa, podług statystyki angielskiej najczęściej zapadają na choroby organów krążenia, choroby zakaźne, reumatyzm i artretyzm, a na gruźlicę stosunkowo rzadziej. Podług moich własnych spostrzeżeń, z liczby przeszło 50 młodych lekarzy, którzy jako asystenci pracowali w moim oddziale szpitalnym w ciągu lat 30, zachorował wał na gruźlicę tylko jeden, który zresztą wyzdrowiał. Przeciwnie dozorczynie chorych, a przede wszystkim katolickie siostry miłosierdzia, zapadają i umierają na gruźlicę niesłychanie często, przedstawiają bowiem 60 — 70 na 100 zejść śmiertelnych. W Prusach podług Corneta, a w Bawarii podług Ziemssena (Monachium) połowa sióstr miłosierdzia umiera na suchoty.