Szereg chorób

szereg-chorobBłonica (dyfteryt) i dławiec (krup) zarówno jak i zapalenie gardła i zapalenie migdałków są chorobami zaraźliwymi. Bakterie zasuszone w plwocinie, ślinie, takich chorych, roznosi kurz powietrza. Tym sposobem zarażamy się. Należy więc chorych od zdrowych oddzielić, a wszelkie wydzieliny dezynfekować. W takiż sam sposób chronić się należy od kokluszu, od grypy (influenzy), od zapalenia płuc. Bo i ta ostatnio wymieniona choroba jest zaraźliwą. Zarazek zapalenia płuc nic nie szkodzi płucom silnym, ale w osłabionych (np. przez zaziębienie, potłuczenie) wywołuje chorobę.

Zimnica  zależy nie od bakterii, lecz od żyjątek zwierzęcych, nader małych, które się we krwi chorego znajdują. Z człowieka na człowieka zwierzątka te nie przechodzą. Zaraża się człowiek przez grunt i wodę miejscowości niektórych (głównie bagnistych). Nie należy więc w tych miejscowościach pić wody surowej, nie należy siadać na gołej ziemi. Kto do takiej miejscowości po raz pierwszy przyjedzie, niech przez czas pewien używa chininy.

gardimax herball

Cały szereg chorób gorączkowych przy rannych jest skutkiem zarażenia rany. Zarazki spadają do rany z kurzem, ziemią, brudem opatrunków lub wody. Dawniej, kiedy używano do opatrywania ran: pajęczyny, brudnych gałganów, szarpi z brudnych szmat, choroby te były bardzo częste. Do takich chorób należą: gorączki przyranne, zapalenia naczyń chłonnych, róża, gangrena, tężec przyranny. Chorób unikamy, opatrując rany materyałami, tj. nie zawierającymi bakteryj, które w tych materiałach niszczymy albo gorącem, albo materiami chemicznymi (karbol, sublimat, kwas borny itp.) Wiele z chorób ocznych też zależy od zarazków. Dotykanie oczu przedmiotami lub rękami pobrudzonymi ropą, wydzielinami chorych, zakurzonymi, wywołuje choroby oczu.

Obcowanie ze zwierzętami chorymi lub stykanie się z materiami od zwierząt chorych pochodzącymi wywołują wściekliznę, karbunkul (wąglik), nosaciznę. Przez zetknięcie się z chorymi lub przedmiotami przez nich zanieczyszczonymi (ropą) zarażamy się przymiotem (syfilisem).

Najczęstszą ze wszystkich chorób zaraźliwych jest gruźlica. Wywołuje ją bakteria, którą zawierać w sobie może kurz, mleko i mięso zwierząt chorych na gruźlicę, a głównie wydzieliny ludzi chorych: plwocina, kał, mocz. Zarazek gruźlicy gnieździć się może w płucach {suchoty płuc), w kiszkach, krwi, kościach, stawach i innych narządach. U dzieci gnieździ się zazwyczaj w węzłach chłonnych.

gardimax herball