Rozwój dziecka

rozwoj-dzieckaWyrzynanie się zębów nie jest chorobą. Nie należy na nie spędzać cierpień dziecka, jak to większość matek czyni, gdy się dziecko zaziębi czy zepsuje sobie żołądek w tym samym czasie, kiedy mu się zęby wyrzynają. Już niejedno dziecko, uznawane za „ząbkujące“ i nie leczone dlatego, zmarło z powodu braku pomocy lekarskiej. Nie należy dziecka naglić, by chodziło. Gdy się na siłach poczuje, chodzić zacznie. Krzywe nóżki dzieci chorych na krzywicę (chorobę angielską) stąd powstają, że matki gwałtem uczą chodzić takie dzieci, które mają, z powodu nazwanej choroby, miękkie, uginające się kości.

kontenerowy wywóz odpadów

Gdy się w dziecku budzić zaczyna inteligencja, pamiętać należy o tern, że potrzeba ją zostawić, o ile można, rozwojowi samodzielnemu. Wszelki sztuczny wysiłek mózgu dziecka odbija się szkodliwie na całym życiu. Dla dzieci lat 5, 6 do 7 najodpowiedniejszym miejscem zabawy (nie nauki!) jest tak zwany „ogródek dziecięcy”. Naukę dziecka należy rozpocząć od rzeczy, które je zaciekawiają. Nauka początkowa musi bawić dziecko, porywać je, interesować. Pierwsze wiadomości powinny być czerpane z otaczającego je świata, nad którym, przez nowe wiadomości, powinno niejako panować. Tym sposobem budzi się w dziecku zamiłowanie do nauki i szacunek dla wiedzy. Szkoła ma tę bardzo złą stronę, że wymaga od ogółu dzieci jednego i tegoż samego, jakkolwiek zdolności dzieci są różne, albo. słuszniej mówiąc, dzieci rozwijają się nie zawsze w jednym i tym samym wieku. Zmuszanie do uczenia się wiadomości, przechodzących w danej chwili możność i inteligencyj dziecka, paczy umysł na całe życie.

kontenerowy wywóz odpadów